18.08.2020

Skolotāja darba izaicinājumi 21.gadsimtā: kā nepazaudēt sevi un iedvesmot sabiedrību. 18.augustā

Mācību datums: 18.08.2020

Mērķa auditorija: pedagogi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Tēmas:

  • 21. gadsimta skolotāja darba jēgas izmaiņas bērnības perioda izpratnes maiņas dēļ - jaunākie pētījumi, viedokļi.
  • Izaicinājumi mācību un audzināšanas jomā sadarbībā ar X, Y, Z paaudžu pārstāvjiem.
  • Aktuālo ētisko aspektu ievērošana sadarbībā ar ģimenēm, audzēkņiem un kolēģiem.
  • Skolotāja darba tipiskie riski (izdegšana, pārslodze) un jaunie izaicinājumi (datu aizsardzība, privātās sfēras respektēšana) un iespējas tos mazināt.
  • Galvenās skolotāja iedvesmojošā, pozitīvā tēla komponentes efektīvas darbības nodrošināšanā.
  • Skolotāja jēgpilna darba balsti: pašidentitāte, vērtības, pašvērtējums, kompetences, drošība, sabiedrības atzinība, vajadzību apmierināšana, komunikācija, statuss. 

Nodarbības vadīs: Ērika Lanka, Mag. paed., Mag. phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.   

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības