Zemes reformas pabeigšana. Zemes pārvaldības likums. 22.februārī

Mācību datums: 22.02.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Mācību tēmas

•    Zemes reformas pabeigšanas uzdevumi.
•    Zemes pārvaldība:

 • Pašvaldības pienākumi;
 • Noma ar izpirkumu;
 • Zeme zem ceļiem. Koplietošanas un pašvaldību nozīmes ceļi.
 • Pašvaldībām piederošā un piekrītošā zeme.
 • Zemes noma ar izpirkuma tiesībām.
 • Zemes konsolidācija.
 • Degradētās teritorijas.
 • Rezerves zemes fonda zemes un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes.
 • Publisko ūdeņu zeme.
 • Meža zeme.
 • Zemes politika un pašvaldības teritorijas plānošana.

•    Zemes politika un pašvaldības teritorijas plānošana.

Lektore: Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00-15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā.
Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības