24.04.2020

Zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu sastāva un nostiprināto tiesību apjoma, apgrūtinājumu, aprobežojumu identifikācija un to nostiprināšana saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos. 24.aprīlī

Mācību datums: 24.04.2020

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Tēmas:

Zemesgrāmatu nodalījumu ierakstu skaits un apjoms ar katru gadu arvien palielinās un to izpratne kļūst arvien sarežģītāka.

Semināra ietveros tiks aplūkots zemesgrāmatā ierakstīto nekustamo īpašumu sastāvs, nostiprināto tiesību apjoms, apgrūtinājumi, aprobežojumi, to identifikācija un nostiprināšana (ierakstu, atzīmju grozīšana, tostarp to izsakot jaunā redakcijā, ierakstu aktualizācija, to starp uz kadastra paziņojumu pamata, ierakstu konsolidācija) zemesgrāmatu procesā kopsakarībā ar izmaiņām normatīvajos aktos (spēkā ar 2019.gada 1.decembri un 2020.gada 1.janvāri).

Seminārā paredzētais zemesgrāmatu nodalījumu apskats un skaidrojums sekmēs labāku zemesgrāmatu ierakstu satura izpratni, savstarpējo saistību un palīdzēs novērst  nepilnības vai kļūdas, sagatavojot darījumu dokumentus un aizpildot nostiprinājuma lūgumu formas (tostarp, to papildus nosacījumos norādāmo informāciju).

Zemesgrāmatu prakse liecina, ka ļoti aktuāls ir jautājums par nekustamā īpašuma sastāva, to apgrūtinājumu un nostiprināto tiesību apjoma, to aprobežojumu, nodrošinājumu identifikāciju, jo sevišķi nekustamā īpašuma sastāva izmaiņu gadījumos, kā arī  kopīpašumos ar kopējas lietas dalīto lietošanu, to starp, dzīvokļu īpašumos ar  atsevišķām lietošanas tiesībām uz virszemes autostāvvietām un zemi (Civillikuma 1070.p.).

Tiesnešu lēmumi, ar kuriem iesniegtie nostiprinājuma lūgumi atstāti bez ievērības visumā vai daļā, liecina par to, ka nepieciešams analizēt un apkopot šo atteikumu galvenos iemeslus un motīvus, lai sekmētu civiltiesisko darījumu apriti zemesgrāmatu procesā.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktuālo tiesu praksi zemesgrāmatu lietās, pārsūdzot zemesgrāmatu tiesnešu lēmumus apgabaltiesā un Augstākajā tiesā, kā arī ar atsevišķiem tiesas nolēmumiem, kuri ir pieņemti prasības kārtībā lietu tiesībās.

!!! Lai mācības būtu maksimāli noderīgas, lūgums jau iepriekš uz e-pastu lpmc@lpmc.lv sūtīt Jums interesējošus jautājumus!

Lektore: Ilga Neimane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”. Izglītības programmas dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: A/S SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 73100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

  • aizpildot pieteikuma anketu:
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv.;
  • vai zvanot  pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības