Bērnu tiesību aizsardzība Mācības un semināri

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide pašvaldību speciālistiem. Ventspilī no 29.jūlija

Mācību datums: 29.07.2020

Mērķa auditorija: Mērķauditorija precizēta programmas aprakstā

09:30

Norises vieta: Ventspils 6.vidusskola. Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils pilsēta

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide pašvaldību speciālistiem. No 4.augusta

Mācību datums: 04.08.2020

Mērķa auditorija: Mērķauditorija precizēta programmas aprakstā

09:30

Norises vieta: Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Biķernieku iela 4, Rīga

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 13.augustā

Mācību datums: 13.08.2020

Mērķa auditorija: izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki

09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 30.25 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide pašvaldību speciālistiem. Rēzeknē no 14.augusta

Mācību datums: 14.08.2020

Mērķa auditorija: valsts un pašvaldību speciālisti, kuri iepriekš jau apguvuši 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības izglītības programmu (piesakoties mācībām jānorāda datums, kad ieguvāt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī jāiesūta apliecības kopija)

09:30

Norises vieta: Rēzeknes sociālais dienests, 2.stāva zāle, Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknes pilsēta

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide pašvaldību speciālistiem. Smiltenē no 21.augusta

Mācību datums: 21.08.2020

Mērķa auditorija: Mērķauditorija precizēta programmas aprakstā

09:30

Norises vieta: Smiltenes Kultūras centra kinozāle, Gaujas ielā 1, Smiltene

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk