Emocionālā inteliģence saskarsmē un konfliktu risināšanā. 4.februārī

Mācību datums: 04.02.2020

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Cilvēks ir emocionāla būtne. Ir svarīgi, lai mēs atpazītu savas emocijas un iemācītos tās vadīt. Pēc tam seko citu emociju atpazīšana, jūtu atspoguļošana. Un tālāk – psiholoģijas jēdziens – emocionālā inteliģence, kas ietver sevī visu augstākminēto, un ir pamats veiksmīgai saskarsmei un sadarbībai pašam ar sevi un citiem.

Programmas mērķis: Paplašināt izpratni par emocionālo inteliģenci, pievēršot uzmanību emociju izpratnei, un vadīšanai, kā arī līdzcilvēku (klientu, kolēģu) emociju izpratnei. veicinot optimālas saskarsmes un sadarbības veidošanu un pilnveidojot konfliktu risināšanas prasmes.

Tēmas:

  • Emocijas, to nozīme cilvēka dzīvē.
  • Emociju izpausmes veidi, 3 uzvedības stili.
  • Savu emociju izpratne un emociju vadīšanas paņēmieni.
  • Citu emociju izpratne, jūtu atspoguļošana, “Es” izteikumi.
  • Emocionālās inteliģences jēdziens – pašapzināšanās, pašregulācija, pašmotivācija, empātija, komunikabilitāte.
  • Emocionālās inteliģences nozīme saskarsmē un sadarbības veidošanā.
  • Emocionālās inteliģence un konfliktu risināšanas prasmes.

Mācību metodes: Minilekcijas. Praktiski vingrinājumi. Tests emocionālās inteliģences noteikšanā. Lomu spēles. Pašanalīze. Emociju vadīšanas paņēmienu apguve. Saskarsmes vingrinājumi. Tests – Konfliktu risināšašanas stratēģijas.

Lektore: Marina Dango, Mag. psych., maģistra grāds sociālajā psiholoģijā Latvijas Universitātē ar specializāciju organizāciju psihologs, veic klientu psiholoģisko izpēti. Ir ieguvusi trenera sertifikātu karjeras plānošanā un attīstībā ASCA (American School Counselor Association), kā arī asistenta kvalifikāciju psihodrāmā Moreno institūtā.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Semināra dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Bāriņtiesu darbiniekiem