Tiešsaistes/klātienes mācības. Bāriņtiesas vadība un organizācija. Akreditētā izglītības programma no 3.jūnija

Mācību datums: 03.06.2020

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM, no 29.06.2020. Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 675.00 €

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

organizē 192 stundu akreditētu (Nr. AI 12249) profesionālās pilnveides izglītības programmu (saskaņota ar VBTAI 27.02.2015., lēmums Nr. 1-8/465)

BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Programmas akreditācijas numurs: AI 8828

Mācību ilgums - 25 dienas. Mācību norise plānota:

 • 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18. jūnijā
 • 29. jūnijā plkst. 10.00-15.00 - Vecāku, bērnu tiesības.
 • 30. jūnijā plkst. 09.30-15.00 - Saskarsme ar bērnu likumisko pārstāvi.
 •   1. jūlijā plkst. 09.30-15.00 - Bērna aizgādības tiesības.
 •   2. jūlijā plkst. 09.30-12.30 - Bāriņtiesu funkcijas un darba organizācija. 
 • 22. jūlijā plkst. 09.30-13.00 - Lietu un saistību tiesības.
 • 23. jūlijā plkst. 09.30-12.30 - Aizgādnība.
 • 28. jūlijā plkst. 09.30-13.00 - Administratīvais process.
 •   5. augustā plkst. 09.30-15.00 - Bērnu viedokļa noskaidrošana.
 •   6. augustā plkst. 09.30-15.00 - Bērnu tiesību aizsardzība.
 • 18. augustā plkst. 09.30-15.00 - Bērnu tiesību aizsardzība.
 • 19. augustā plkst. 09.30-14.30 - Tiesu runa.
 • 25. augustā plkst. 09.30-15.00 - Lietu veidošanas un administratīvo aktu izdošanas procesuālā kārtība bāriņtiesā. Noslēguma praktiskais pārbaudījums. 
 • 26. augustā plkst. 09.30-15.00 - Mediācija.
 • 27. augustā plkst. 09.30-14.00 - Noslēguma pārbaudījums – tests.

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi.

Mācību tēmas:

 • Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.
 • Lietvedības pamati. Dokumentu sagatavošanas un noformēšanas noteikumi. Arhīvs.
 • Bāriņtiesas sēžu organizēšana, lietas dalībnieki, sēdes gaita, protokols.
 • Bērna aizgādības tiesības, to pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības.
 • Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna audzināšanai un attīstībai.
 • Aizbildnība un aizgādnība. Adopcija.
 • Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenēs.
 • Bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pamatprincipi.
 • Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes:
 • Starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība:
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi:
 • Lietu tiesības. Saistību tiesības.
 • Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.
 • Mantojuma tiesības; (palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība.
 • Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi.
 • Civilstāvokļa akti. Publiskās runas pamatprincipi.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām:
 • Mediācija – viens no domstarpību risināšanas veidiem.
 • NPAIS izmantošanas nozīme starpinstitūciju komandas darbā.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Informācijas avoti patstāvīgai normatīvo aktu un metodisko materiālu izpētei.

!!! Mācību dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pases un izglītības dokumenta kopijas, kā arī sertifikāti un apliecības par profesionālo pilnveidi.

Mācību dalībnieki, kuri veiksmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem  apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

Dalības maksa: EUR 27.00 dienā, kopā par kursu EUR 675.00Mācību ilgums 25 dienas.

Nodarbību sākums: plkst. 9.30

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:

 • aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību
 • pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums aizpildīšanai anketu, lai precizētu maksātāja rekvizītus
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Akreditētās izgītības programmas