Pašvaldības darba vadība un administrēšana. No 2020.gada 31.janvāra

Mācību datums: 31.01.2020

Mērķa auditorija: pašvaldību vadītāji un vietnieki, izpilddirektori, pārvalžu vadītāji u.c pašvaldību vadošie darbinieki.

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 600.00 €

Tiek komplektēta mācību grupa akreditētā (AI 8826)
160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmā

Pašvaldības darba vadība un administrēšana

Mācību norise plānota 2020. gada:

 • 31. janvārī, 14. un 28. februārī, 4., 13., 27. martā, 7., 17., 28. aprīlī, 12., 22. maijā, 2. jūnijā;
 • 8., 25. septembrī, 6., 13., 23. oktobrī, 10., 20. novembrī, 8. decembrī.

Izglītības programmā iekļautas tēmas:

 • Pašvaldību finanses;
 • Radošās ekonomikas attīstība pašvaldībā;
 • Lēmumu pieņemšanas procedūra un dokumentācija;
 • Pašvaldības pakalpojumi: siltumapgāde, ūdens un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošanas risinājumi u.c. pakalpojumi;
 • Publiskā iepirkuma likuma regulējums-kopīgais un atšķirīgais mazā iepirkuma un atklātā konkursa norisē;
 • Darba likumdošana: darba līgums, uzteikums. Tiesu prakse;
 • Darbinieku novērtēšana mūsdienīgā organizācijā;
 • Personas datu aizsardzība un tās aktualitātes pašvaldībā. Jaunā Datu aizsardzības regula;
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskās problēmas un aktualitātes;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa parādu grupēšana, analīze, parādu kopuma administrēšanas stratēģijas noteikšana;
 • Pašvaldības rīcība fizisko personu, uzņēmumu vai iestāžu maksātnespējas gadījumos;
 • Parādu piedziņas tiesvedība;
 • Publisko ūdeņu apsaimniekošana;
 • Meža zemju īpašumtiesības, apsaimniekošana un mērniecības aktualitātes;
 • Mežkopība un medības;
 • Korupcijas novēršanas pasākumi pašvaldībā. Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde pašvaldībā;
 • Iekšējās komunikācijas vadīšana pašvaldībā;
 • Pašvaldību prezentējošu oficiālo pieņemšanu un protokola norises;
 • Pozitīva personības tēla veidošanās gaita objektīvo un subjektīvo faktoru ietekmē.

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā.

Mācību maksa dienā: EUR 30.00 (kopējais dienu skaits 20). 

Mācību maksa par visu programmu - EUR 600.00.

Apmaksu var veikt pēc mācību sākumā saņemtā LPMC rēķina, maksājot ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā, kā arī veikt maksājumus pa daļām. Bankas rekvizīti: A/S SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Dalībniekam, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem izglītības dokumenta kopija, un jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu.

Mācību noslēgumā kursa dalībnieki saņem valsts atzītu izglītības dokumentu - Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv;
 • vai zvanot  pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Akreditētās izgītības programmas