no 09.09

Ievads BIM (Būves informācijas modelēšana) tehnoloģijā. No 9.septembra

Mācību datums: 09.09.2020

Mērķa auditorija: Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu amatpersonas un darbinieki, kuri iesaistīti būvniecības darbu pasūtīšanā, kvalitātes uzraudzībā un kontrolē, būvniecības procesa dalībnieki (būvniecības darbu pasūtītāji, iepirkumu speciālisti, būvprojektu izstrādātāji, būvdarbu veicēji, būvuzraugi, būveksperti).

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 387.20 €

Latvijas Pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar biedrību
“Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība”

Īsteno 28 stundu izglītības programmu

Ievads BIM (Būves informācijas modelēšana) tehnoloģijā.

Norises vieta: Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Biķernieku ielā 4, Rīgā.

Norises laiks: 2020. gada 9., 15., 24. un 29. septembrī

Nodarbību sākums 1. mācību dienā plkst. 10.00, 2., 3. un 4. mācību dienā sākums plkst. 9.30.

Programmas mērķis: sniegt priekšstatu par sakārtotām un regulētām projekta dalībnieku savstarpējām attiecībām un komunikāciju, kā arī viņu tiesībām un pienākumiem būvniecības procesā, un atbildību par tās rezultātā tapušās būves atbilstību dotajam uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas laikam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem pielietojot BIM (Būves informācijas modelēšana) tehnoloģiju.

Programmas uzdevumi:

 1. Sniegt priekšstatu par BIM tehnoloģijas attīstību un nepieciešamību.
 2. Veidot izpratni par BIM dimensijām, ģeometriskās detalizācijas un informācijas detalizācijas līmeņiem.
 3. Sniegt priekšstatu par BIM procesa dalībnieku lomu sadalījumu un pienākumiem, par vienotu datu vidi, datu un saziņas formātiem.
 4. Veidot izpratni par BIM procesu vadību un koordinēšanu.
 5. Sniegt priekšstatu par BIM modelēšanas tālākās izmantošanas iespējām.

Plānotie rezultāti. Pēc mācību programmas apgūšanas izglītojamais izprot atšķirības starp CAD, 3D un BIM, izprot atšķirības starp tradicionālo projektēšanas un būvniecības procesu un BIM projektēšanas un būvniecības procesu, spēj orientēties datu un saziņas failu formātos, izprot BIM procesā iesaistīto personu lomas, izprot vienotas datu vides nepieciešamību. Spēj izprast, kāda ir atšķirība starp lietotajām BIM dimensijām, zina kā atšķiras detalizācijas un informācijas līmeņi, izprot katras dimensijas un detalizācijas pielietojumu. Spēj orientēties BIM procesos, zina to pielietojumu, izprot BIM procesu vadību.

Ekonomikas ministrijas uzstādījums – publikācijas no   www.em.gov.lv:

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Apliecība piešķir profesionālās pilnveides punktus LBS un LSGŪTIS būvspeciālistiem.

Izglītības programmas tēmas:
•    Ievads. Būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģija un tās attīstība:

 • Būves informācijas modelēšanas vēsture;
 • Būves informācijas modelēšanas tehnoloģijas pamats;
 • Būves informācijas modelēšanas tehnoloģiskā cikla salīdzinājums ar tradicionālo būvniecības procesu.

•    BIM dimensijas, ģeometriskās detalizācijas līmeņi (LOD) un informācijas detalizācijas līmeņi (LOI):

 • BIM standartu apskats pasaules kontekstā;
 • BIM procesā definēto dimensiju apraksts;
 • BIM detalizācijas līmeņi (LOD);
 • BIM informācijas līmenis (LOI).

•    BIM procesa dalībnieki:

 • Dalībnieku lomas un pienākumi;
 • Vienota datu vide, tās nepieciešamība;
 • Datu un saziņas formāti.

•    BIM procesu vadība:

 • BIM izpildes plāns (BIP);
 • BIM koordinēšana;
 • BIM audits.

•    BIM modelēšanas tālākas izmantošanas iespējas:

 • No 2D uz 3D;
 • BIM modeļa animēšana;
 • BIM modeļa izmantošana būves dzīves cikla laikā.

•    Gala pārbaudes darbs:

 • Teorētiskais tests;
 • Pārbaudes praktiskais darbs.

Izglītības programmas izstrādātāji/pasniedzēji:

 • Sigita Djubina, Biedrības “LatBIM” dibinātāja, starptautiskas organizācijas “BuildingSmart Nordic” Latvijas pārstāvis, LVS/STK 56 “Būvju informācijas modelēšana” komitejas dalībnieks, sertificēta AFW projektu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi valsts un pašvaldību iepirkumu jomā, Digitālā mācību līdzekļa “BIM ievadkurss un ģeometrisko datu iegūšana”, kurš izstrādāts atbilstoši ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) 5. darbībai “Mācību līdzekļu (to skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana” autoru grupas dalībniece.
 • Dēvijs Šīraks, Mg arh., Biedrības “LatBIM” dibinātājs, valdes loceklis, starptautiskas organizācijas “BuildingSmart Nordic” Latvijas pārstāvis, LVS/STK 56 “Būvju informācijas modelēšana” komitejas dalībnieks. Darbojas projektēšanas jomā no 1990.gada. Ar praktisku BIM (Būves informācijas modelēšanas) tehnoloģijas pielietojumu nodarbojas pēdējos 7 gadus. Lektors,  Digitālā mācību līdzekļa “BIM ievadkurss un ģeometrisko datu iegūšana”, kurš izstrādāts atbilstoši ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) 5. darbībai “Mācību līdzekļu (to skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana” autoru grupas dalībnieks.
 • Rodrigo Strautiņš – arhitektūras tehniķis, Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Datordizaina  fakultāte, vairāk kā 5 gadus darbojas būves informācijas modelēšanas jomā. Lektors, digitālā mācību līdzekļa “BIM ievadkurss un ģeometrisko datu iegūšana”, kurš izstrādāts atbilstoši ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) 5. darbībai “Mācību līdzekļu (to skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana” darba grupas dalībnieks.
 • Ints Lukss, Mg.sci.phys, lektors RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ģeomātikas katedrā. Darbojas ģeotelpiskās informācijas jomā no 1991.gada. Pārzina CAD, ĢIS un datubāžu jomas, specializējies zemes informācijas sistēmās. Ar praktisku tuvas distances fotogrammetriju nodarbojas pēdējos 3 gadus. Digitālā mācību līdzekļa “BIM ievadkurss un ģeometrisko datu iegūšana”, kurš izstrādāts atbilstoši ESF projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) 5. darbībai “Mācību līdzekļu (to skaitā digitālo mācību līdzekļu) un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde, iegāde un publiskošana un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana” darba grupas dalībnieks.

Dalības maksa: EUR 320,00 + PVN. Kopā par izglītības programmu EUR 387,20.
Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt saskaņā ar LPMC rēķinu, ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru. Par mācībām ir iespējams norēķināties arī skaidrā naudā uz vietas. Veicot maksājumu tiks izsniegts maksājuma dokuments un kases čeks.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Būvniecība

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Maijs 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4
05
06
07
08
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30 31