13.10.2020

Personāla dokumentu pārvaldība. 13.oktobrī

Mācību datums: 13.10.2020

Mērķa auditorija: personāla vadītāji un speciālisti, visi, kuriem ikdienas darbs saistīts ar personāla lietvedības dokumentiem

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Programmas mērķis – izanalizēt personāla lietvedības dokumentus kā iestādes lietvedības sistēmas sastāvdaļu, atrast risinājumus papīra dokumentu samazināšanai.

Semināra programma:

 • Ieskats mūsdienu personāla lietvedības attīstības tendencēs. Vai personāla lietvedība ir rutīnas darbs?
 • Personāla lietvedību regulējošie normatīvie akti.
 • Personāla atlases dokumenti.
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšanas būtiskākie dokumenti.
 • Jaunā darbinieka integrācija iestādē – vai nepieciešama jaunā darbinieka rokasgrāmata?
 • Darbinieku karjeras gaitas dokumentēšana.
 • Dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos.
 • Citu personāla vadības procesu dokumentēšana (dienesta izmeklēšana, apbalvojumu piešķiršana, atvaļinājumu grafiks, iekšējie normatīvie akti u.c.).
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Programma pilnveidos zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu. Semināra dalībnieki iegūs dokumentu paraugu paketi.

Lektore: Inese Sila, Mg. HR, (maģistra grāds personāla vadībā), iegūts 2008.gadā RSEBAA. Pieredze personāla vadītāja amatā kopš 1995.gada, pamatā valsts pārvaldē.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Semināra dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Personālvadība, lietvedība, arhīvs