Sadarbībā ar Valsts kontroli: Finanšu revīzijas par saimnieciskā gada pārskatu par 2019.gadu rezultāti. 27.oktobrī

Mācību datums: 27.10.2020

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 20.00 €

Seminārs sadarbībā ar Valsts kontroles kontrolieriem!

Tēmas:
1.    Saimnieciskā gada pārskata revīzijas galvenās atziņas.
2.    Saimnieciskā gada pārskata revīzijas pašvaldību daļā konstatējumi:

 • ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, uzkrājumu veidošana, savstarpējo darījumu izslēgšana un debitoru parādu vadība;
 • pašvaldību IKT saimniecība: esošā situācija un nākotne;
 • īpašumu atsavināšanas procesa atbilstība normatīvajam regulējumam

3.    Valsts kontroles sadarbība ar pašvaldību pieaicinātajiem zvērinātajiem revidentiem:

 • 2019.gada uzdevums – jaunā grāmatvedības normatīvā regulējuma ieviešana un ar to saistīto darbību īstenošana.
 • sadarbība 2020.gadā – inventarizācijas process kā IKS sastāvdaļa.

Mācības vadīs Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta pārstāvji:

 • sektora vadītājs Jānis Lielkalns
 • vecākā valsts revidente – revīzijas grupas vadītāja Ludmila Orlova
 • valsts revidente Nataļja Circene

Lai mācības būtu maksimāli noderīgas, lūgums jau iepriekš uz e-pastu  lpmc@lpmc.lv iesūtīt interesējošos jautājumus.

Dalības maksa: 16.53 EUR + PVN (cena ar PVN 20.00 EUR).

Dalības maksa samazināta, jo Valsts kontroles kontrolieres strādā bez atlīdzības.

Samaksā iekļauti izdales materiāli un Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecība.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00-12.30, Biķernieku ielā 4, Rīgā.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Pašvaldību darba organizācija