Tiešsaistes mācības. Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”. 30.oktobrī

Mācību datums: 30.10.2020

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Cena: 50.82 €

Mācību mērķis: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) 2020.gada vasarā informatīvajā ziņojumā “Par iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējumu publiskas personas institūcijās” secināja, ka joprojām daudzās institūcijās, jo īpaši pašvaldībās, nav izstrādāta un ieviesta pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēma vai arī šī sistēma nav efektīva. Šī kursa mērķis ir sniegt ieteikumus un praktiskus piemērus, kā iekšējās kontroles sistēmu padarīt efektīvu un pilnībā atbilstošu Latvijā pastāvošajam normatīvajam regulējumam.

Tēmas:

 • KNAB informatīvajā ziņojumā konstatētie trūkumi un to novēršanas mehānismi.
 • Būtiskākās iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas.
 • Korupcijas risku identificēšana, vērtēšana, analīze (labā prakse un tipiskākās kļūdas).
 • Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde.
 • Pazīmes, kas var liecināt par nodarbinātā noslieci uz prettiesisku rīcību.
 • Labās prakses piemēri. Konsultācijas.

Lektore: Inta Nolle, KNAB Pirmās pārvaldes Ceturtās nodaļas priekšnieces p.i.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 15.00. 

Samaksas veids - ar pārskaitījumu, saskaņā ar saņemto rēķinu.

Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā obligāti jānorāda rēķina numurs.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:

 • aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību
 • pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums aizpildīšanai anketu, lai precizētu maksātāja rekvizītus
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Pašvaldību darbiniekiem