Pašvaldību deputātiem un vadītājiem Mācības un semināri

27.10.2020

Tiešsaistes mācības sadarbībā ar Valsts kontroli: Finanšu revīzijas par saimnieciskā gada pārskatu par 2019.gadu rezultāti. 27.oktobrī

Mācību datums: 27.10.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Cena: 20.00 €

Skatīt vairāk

27.10.2020

Sadarbībā ar Valsts kontroli: Finanšu revīzijas par saimnieciskā gada pārskatu par 2019.gadu rezultāti. 27.oktobrī

Mācību datums: 27.10.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 20.00 €

Skatīt vairāk

30.10.2020

Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”. 30.oktobrī

Mācību datums: 30.10.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Pieteikties Skatīt vairāk

30.10.2020

Tiešsaistes mācības. Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”. 30.oktobrī

Mācību datums: 30.10.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Cena: 50.82 €

Pieteikties Skatīt vairāk

03.11.2020

Tiešsaistes mācības. Administratīvā pārkāpuma process Administratīvajās komisijās atbilstoši Administratīvās atbildības likumam (stājas spēkā no 01.07.2020.) 3.novembrī

Mācību datums: 03.11.2020

Mērķa auditorija: Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu

Sākums: 13:00

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Cena: 30.25 €

Pieteikties Skatīt vairāk