Profesionālā pilnveide Mācības un semināri

no 03.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide pašvaldību speciālistiem. Daugavpilī no 3.augusta

Mācību datums: 03.08.2020

Mērķa auditorija: valsts un pašvaldību speciālisti, kuri iepriekš jau apguvuši 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības izglītības programmu (piesakoties mācībām jānorāda kurā gadā apmeklējāt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā)

Sākums: 09:00

Norises vieta: Daugavpils Kultūras centrs “Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

Skatīt vairāk

03.08.2020

Tiešsaistes mācības. Metodes un paņēmieni matemātisko priekšstatu veidošanā, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā. 3.augustā

Mācību datums: 03.08.2020

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Sākums: 13:00

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM

Cena: 20.00 €

Skatīt vairāk

03.08.2020

Tiešsaistes mācības. Mūzika pirmsskolā bērna kreativitātes sekmēšanai, atbilstoši kompetenču pieejai. 3.augustā

Mācību datums: 03.08.2020

Mērķa auditorija: Mūzikas skolotāji, pirmsskolas skolotāji

Sākums: 13:00

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Cena: 24.20 €

Skatīt vairāk

04.08.2020

Alternatīvās komunikācijas metodes darbā ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 4.augustā

Mācību datums: 04.08.2020

Mērķa auditorija: sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.00 €

Pieteikties Skatīt vairāk

04.08.2020

Skolotāja - logopēda darbs kompetenču pieejas kontekstā. 4.augustā

Mācību datums: 04.08.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk