16.10.2020

Pirmsskolas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana. Dokumentācija pirmsskolā. 16.oktobrī

Mācību datums: 16.10.2020

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas, vadītāju vietnieki izglītības jomā

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Profesionālās pilnveides 12 stundu programma (A). Saskaņots ar IZM 04.01.2010., saskaņojuma Nr. 6.

Mācību tēmas:

 • Normatīvie dokumenti, kas regulē pirmsskolas darbību.
 • Iestādes lietu nomenklatūra. Arhīva pārvaldība, dokumentu arhivēšana.
 • Dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtība, to juridiskais spēks. Rīkojumi mācību gada nobeigumā un sākumā.
 • Darbinieka pieņemšana un atbrīvošana. Darba līgumi, amata apraksti.
 • Prasības iekšējiem normatīviem dokumentiem (nolikums, darba kārtības noteikumi,iestādes pašvērtējums, bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, PII bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība, iestādes padomes un pedagoģiskā padomes nolikumi, PII ētikas kodekss, koplīgums, visa veida drošības noteikumi – bērniem, drošības instrukcijas pieaugušajiem).
 • Iekšējie personu datu apstrādes aizsardzības noteikumi.
 • Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā (13. pants).
 • Gada galveno uzdevumu izvirzīšanas veidi. Gada darba plāns. Nākotnes vīzijas.
 • Darbs ar vecākiem. Sapulču tematika, anketas. Ko varam pārņemt no Norvēģijas pirmsskolas. RegioEmilio pieredze.
 • Pedagoga sarunas ar vecākiem.
 • Kopdarbs - vadītāja, metodiķis, atbalsta personāls, pedagogi, vecāki.
 • Kvalifikācijas celšanas veidi: kursi savā iestādē ar kursu apliecību,pieredzes ekskursijas.
 • Pozitīva mikroklimata faktori. Paaudžu atšķirību ievērošana vadot kolektīvu.
 • Kolektīva tradīcijas un to loma kolektīva saliedēšanā.

Lektore: Anda Timermane, ilggadēja profesionālās darbības pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Kursa dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Kontaktinformācija

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
5 6
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30