10.06.2019

Mācīšanās traucējumi un atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā. 10.jūnijā

Mācību datums: 10.06.2019

Norises vieta: Biķernieku 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Mācību tēmas:

 • ­Mācīšanās traucējumi un to ietekme uz bērna emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju.
 • Pozitīva pašvērtējuma veidošana bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
 • Pedagoģiskā procesa plānošana un tā īstenošana, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus. Iespējamie palīdzības veidi skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un aritmētisko iemaņu traucējumiem.
 • Atbalsta pasākumu plānošana dažādos mācību priekšmetos.
 • Dažādu gadījumu praktiska analīze: bērna mācību sasniegumu un spēju izpēte; pedagoģisko metožu pielāgošana, ievērojot bērna resursus.
 • Normatīvais regulējums LR tiesību aktos par individuāla izglītības programmas apguves plāna izstrādi: LR likumos, Ministru kabineta noteikumos, izglītības programmās.
 • Atbalsta komandas darbs skolā un atbalsta personāla uzdevumi individuālā izglītības plāna izstrādē: speciālā pedagoga, psihologa, logopēda un citu atbalsta komandas speciālistu uzdevumi atbalsta sniegšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām, pedagoģiskā personāla sadarbības modelis un līdzdalība individuālo plānu izstrādē un īstenošanā.
 • Individuālā izglītības plāna izveides soļi: informācijas apkopošana, izvērtēšana un darbības virziena noteikšana; plāna izstrāde un īstenošana.
 • Individuālā izglītības plāna izvērtēšana: attīstības dinamikas karšu un kritēriju izstrāde; plāna izvērtēšanā iesaistīto personu darba izvērtējums; sadarbība ar skolēna vecākiem; turpmāko atbalsta pasākumu plānošana.

Nodarbības vadīs: Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa, Vispārizglītojošo skolu speciāliste.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un siltas pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu; 
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Publikācijas

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
 
Friday, 17.May 2019
Mērķa auditorija: pašvaldības kancelejas un sekretariāta darbinieki.