Pirmsskolu darbiniekiem Mācības un semināri

no 07.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide pašvaldību speciālistiem. Rīgā no 7.augusta

Mācību datums: 07.08.2019

Mērķa auditorija: Mērķauditorija precizēta programmas aprakstā

Sākums: 09:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Pieteikties Skatīt vairāk

09.08.2019

Muzikālā audzināšana agrīnā vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai. 9.augustā

Mācību datums: 09.08.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi un metodiķi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 13.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide pašvaldību speciālistiem. Rīgā 13., 16. un 28.augustā

Mācību datums: 13.08.2019

Mērķa auditorija: valsts un pašvaldību speciālisti, kuri iepriekš jau apguvuši 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības izglītības programmu

Sākums: 09:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Pieteikties Skatīt vairāk

14.08.2019

Sadarbība ar bērnu vecākiem pirmsskolā. Praktiskās metodes un paņēmieni aplicēšanā. 14.augustā

Mācību datums: 14.08.2019

Mērķa auditorija: metodiķi, pirmsskolas pedagogi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk

14.08.2019

Pirmās palīdzības sniegšana. 14.augustā

Mācību datums: 14.08.2019

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 30.25 €

Pieteikties Skatīt vairāk