Profesionālā pilnveide Mācības un semināri

07.08.2019

Mācību stundu vērošana un analīze efektīva mācību procesa sekmēšanai. 7.augustā

Mācību datums: 07.08.2019

Mērķa auditorija: vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, direktoru vietnieki

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 08.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide Valsts un pašvaldības policijai. Liepājā no 8.augusta

Mācību datums: 08.08.2019

Mērķa auditorija: Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki

Sākums: 09:00

Norises vieta: Jelgavas iela 48, Liepāja

Pieteikties Skatīt vairāk

09.08.2019

Muzikālā audzināšana agrīnā vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai. 9.augustā

Mācību datums: 09.08.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi un metodiķi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 09.08

Bērnu tiesību aizsardzība - JURISTIEM. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide no 9.augusta

Mācību datums: 09.08.2019

Mērķa auditorija: juristi, advokāti, advokātu palīgi, tiesu izpildītāji

Sākums: 09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 181.50 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 09.08

Supervīziju cikls bāriņtiesu darbiniekiem (N.Dzina). No 9.augusta plkst. 9.30

Mācību datums: 09.08.2019

Sākums: 09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 194.81 €

Pieteikties Skatīt vairāk