Pašvaldību deputātiem un vadītājiem Mācības un semināri

Grants ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana, pārbūve. 18.janvārī

Mācību datums: 18.01.2019

Mērķa auditorija: pašvaldību vadošie darbinieki

10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 12.10 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Zemes reformas pabeigšana. Zemes pārvaldības likums. 24.janvāris

Mācību datums: 24.01.2019

10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Aktuālie jautājumi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) izmantošanā. 29.janvārī

Mācību datums: 29.01.2019

09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Zemes reformas pabeigšana. Zemes pārvaldības likums. 22.februārī

Mācību datums: 22.02.2019

10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk

Korupcijas riski un to novēršanas pasākumi publiskas personas institūcijā – pašvaldībā. Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde. 1.martā

Mācību datums: 01.03.2019

Mērķa auditorija: pašvaldību vadītāji, juristi, iepirkumu speciālisti

10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Informēt par plānotām mācībām Skatīt vairāk