Darbības jomasMūsu darbības virzieni

Mācību kursu un semināru organizācija

Viena no lielākajām darbības jomām LPMC ir izglītības joma, jo piedāvājot dažādas izglītības programmas ar jaunumiem likumdošanā, labāko darba pieredzi un jaunākajām atziņām, iespējams piedalīties sabiedrības izglītošanas procesā. Piedāvājam  vairāk kā 400 mācību programmas. Mācību ilgums ir dažāds – sākot no vienas dienas semināriem, līdz pat vairāku mēnešu izglītības programmām.

Konsultatīvais darbs

Konsultācijas tiek sniegtas par pašvaldības un to iestāžu darba jomām. Tā var saņemt gan pašvaldības jomā strādājošie gan iedzīvotāji.

Izglītības programmu izstrāde

Viens no kvalitatīvas apmācības priekšnoteikumiem ir labi izstrādāta mācību programma. LPMC darbinieki velta lielu uzmanību tam, lai piedāvātās programmas būtu tādas, ka iegūtās zināšanas noderētu darbam, kā arī reālo problēmu analīzei un risināšanai. Izglītības programmas tiek regulāri pilnveidotas tajās iekļaujot jauninājumus, kā arī izmaiņas likumdošanā attiecīgajā jomā. 

Pētniecības darbs

LPMC  ir iespēja  veikt plašus pētniecības pasākumus, jo tam ir izveidota datu bāze, taču par daudz svarīgāku mācību centrs šobrīd atzīst sistemātiski veikto aptauju par mācību darba kvalitāti, interesējošam mācību tēmām , darba organizāciju, tādejādi pilnveidojot savu darbu .

Mācību materiālu izstrāde un publicēšana

Atbilstoši mācību tematikai tiek izstrādāti izdales materiāli,  metodiskie materiāli, kā arī  ar dažādu projektu palīdzību rokasgrāmatas. Mācību materiālos un rokasgrāmatās  esam pieturējušies pie jau minētā principa – mūsu piedāvātajām zināšanām ir jābūt praktiski realizējamām. Izdoto publikāciju saraksts ir atrodams šeit.

Darbs ar lektoriem

Pirmkārt, LPMC rūpīgi izvēlas lektorus, kas ir profesionāļi tajā jomā, kurā tiek piedāvāta apmācība, līdz ar to spējīgi piedāvāt tādas zināšanas, kuras ir tiešām noderīgas praksē. Otrkārt, mācību centrs organizē pašu lektoru apmācību ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.

Projektu sagatavošana un vadīšana

Lai pilnveidotu esošās un attīstītu jaunas mācību programmas, paaugstinātu lektoru kvalifikāciju un citādi celtu izglītības kvalitāti, jau no savas darbības aizsākumiem LPMC ir piedalījies dažādos projektu konkursos. Līdz šim sekmīgi realizēti vairāk kā 50 projekti. Mācību centrs ir sadarbojies ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Līdz šim realizēto projektu saraksts aplūkojams šeit.

Sadarbība ar ārvalstīm

LPMC darbojas tādās starptautiskajās organizācijās kā „Centrālās un Austrumeiropas Publiskās pārvaldes skolu un institūtu apvienība” (NISPAcee), „Eiropas Publiskās pārvaldes mācību aģentūru apvienība” (SCEPSTA) un „Eiropas Mācību centru tīkls” (ENTO). Šajā sa

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
5 6
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30