Projekta kopsavilkums

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” sadarbībā ar Valsts Policiju īsteno Latvijas un Šveices sadarbības programmas  grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu „Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” (līguma nr. 2010.CH04/mic-178/25).

Īstenošanas periods ir no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Apakšprojekta mērķis ir sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidošana pašvaldībās, kas ietver profilaktiskās lietas izveidi, preventīvo pasākumu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas iespēju nodrošināšanu bērniem un jauniešiem, kas nonākuši policijas uzmanības lokā, iesaistot starpinstitūciju speciālistus, pašvaldības un NVO nepilngadīgo likumpārkāpēju resocializācijā.

Apakšprojekta mērķis atbilst grantu shēmas vispārējam mērķim par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu sociālo atšķirību samazināšanā un atbalsta aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, nonākot policijas uzraudzības redzeslokā.

Sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas un profilaktiskās lietas izveide ir preventīvo pasākumu izveides pirmais solis, kas ilgtermiņā stiprinās sabiedrības drošību valstī, samazinot bērnu un jauniešu noziedzību un nodrošinot, lai viņi kļūtu par atbildīgiem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Mērķtiecīgu rehabilitācijas pasākumu trūkuma dēļ nepilngadīgie likumpārkāpēji atsvešinās no sabiedrības un piesavinās nelabvēlīgu subkultūru elementus, kas apgrūtina viņu iekļaušanos sabiedrībā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma. Izmantojot alternatīvos audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, tiek veicināta bērnu un jauniešu likumpārkāpēju integrāciju sabiedrībā un izglītībā, uzlabojot patstāvīgas dzīves prasmes un pašnovērtējumu.

Mērķgrupai tiks dota iespēja, esot savā vidē, mainīties pašiem un uzlabot savus dzīves apstākļus, paralēli veicinot sadarbību un izpratni iedzīvotāju vidū, bērnu un jauniešu vecākiem, starp skolu un pašvaldību.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ance Fokerote
tel. 67551217; projekti@lpmc.lv

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
5 6
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30