RezultātiPlānotie rezultāti

Projekta GREEN-ICON īstenošanas laikā gūtie teorētiskie un praktiskie  rezultāti, kurus iespējams aplūkot šeit:

zaļā iepirkuma skaidrojuma nepieciešamība, lai veiktu drošus videi un veselībai nekaitīgus produktu iepirkumus ar mazāk bīstamām vielām - ZPI nepieciešamība ZPI nepieciesamiba.pdf

tiesību akti un pašreizējās prakses "zaļā" publiskā iepirkuma un turpmāko attīstību - Zaļais iepirkums Latvijā Zalais iepirkums 2012.pdf

produktu dzīves cikla perspektīva (ieskaitot principus, dzīves cikla izmaksu aprēķiniem) - Produktu dzīves cikls Produktu dzives cikls Ekodizains GB prezentacija.pdf

  • materiālu izvēles kritēriju menedžments videi draudzīgiem un veselīgiem materiāliem iekštelpām;
  • ķīmiskās vielas un izstrādājumi - informācija par ķīmiskām vielām:

būvmateriālu vides aspekti (toksiskums, pārstrādes iespējas u.c.) - Nevelamās vielas materiālos BASTA nevelamas vielas materialos.pdf

būvmateriālu vides aspekti (toksiskums, pārstrādes iespējas u.c.) - Likumdošanas simboli Kimiskas likumdosanas simboli.pdf

ekomarķējums, kā arī citas vides deklarācijas (galvenie principi, veidi) - Vides produktu deklarācija Vides produktu deklaracija.pdf

ekomarķējums, kā arī citas vides deklarācijas (galvenie principi, veidi) - Eiropas Komisijas datu bāze GB-prakt d 10 Feb 2012.doc

  • vides un veselības aspektiem izvēlēto produktu identifikācija (no dzīves cikla viedokļa);

zaļais publiskais iepirkums būvniecībā - Kritēriji produktu grupām 8 Kriteriji produktu grupam.pdf

  • nozīmīgs rezultāts ir visu projektā iesaistīto dalībnieku informētības un izpratnes palielināšana par videi nekaitīgu apdares materiālu lietošanu būvniecībā un iekšējā apdarē;

apkopojot projekta rezultātus tika izveidots palīgmateriāls pašvaldību iepirkumu komisiju speciālistiem Paligmaterials iepirkuma specialistiem.pdf

Projekta aktivitātes: Latvija, 2012.gada maijs

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
5 6
07
08
09
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30