PublikācijasPublikāciju saraksts

Bāriņtiesu darbinieku rokasgrāmata. 

Projekta ”Efektīva pašvaldības politikas veidošana” ietvaros tapušas 4 rokasgrāmatas:

 • Pašvaldības politikas veidošana 1. daļa
 • Ētika un administrēšana 2. daļa
 • Iedzīvotāju iesaistīšana un uzklausīšana , iespējas un metodoloģija 3. daļa
 • Pašvaldības politiskā vadība un lēmumu pieņemšana 4. daļa

ES Phare Pārrobežu sadarbības programmu projekts „Pašvaldības darbinieku izglītošana ” ietvaros tapušas 3 rokasgrāmatas:

 • Pašvaldības Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā procesā
 • Pašvaldības vadīšana
 • Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai.

Privatizētās mājas īpašnieka - apsaimniekotāja rokasgrāmata

Dzīvokļa īpašnieka rokasgrāmata

Skolotāja rokasgrāmata Teorija un prakse

Apvienoto Nāciju Cilvēku apmetņu centrs (Habitat) finansēja mācību materiālu sērijas izdošanu Pašvaldību deputātu izglītošanai - 12 rokasgrāmatas un darba burtnīcas:

 • Pašvaldību deputātu izglītošanas perspektīvas 1. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā politiķis 2. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā lēmējs 3. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā vidutājs 4. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā palīgs 5. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā nodrošinātājs 6. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā vienotājs 7. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā finansists 8. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā pārraugs 9. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā varasvīrs 10. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā organizācijas veidotājs 11. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā līderis 12. rokasgrāmata un darba burtnīca.

Ar Open Society Institute un World Bank atbalstu 2000. - 2002. gadā iztulkotās un piemērotas Latvijas situācijai15 Pašvaldību finansu vadības rokasgrāmatas:

 • Ievads
 • Grāmatvedība kā vadības instruments
 • Finansu politikas izstrāde
 • Finansu plānošana
 • Pašvaldības budžets
 • Kapitāla izdevumu vai investīciju programmas sagatavošana
 • Parādu menedžments
 • Skaidrās naudas vadība
 • Ieņēmumu maksimizēšana
 • izmaksu ierobežošana
 • Pašvaldību pasūtījums
 • Pašvaldības sniedzamo pakalpojumu vērtēšana
 • Celtniecības izmaksu vadība
 • Iedzīvotāju iesaistīšana
 • Dotāciju pārvalde

Ar Open Society Institute atbalstu īstenots projekts “Sistemātiskā pieeja mācību nepieciešamības novērtēšanā”. Projekta ietvaros iztulkota un piemērota rokasgrāmata par mācību nepieciešamības novērtēšanu organizācijā.

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Oktobris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 
01
02
3 4
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31