Nosaukums Sākuma datums
Tiešsaistes mācības. Muzikālā audzināšana un svētki jaunākā (0-3 g.v.) vecuma bērniem. 7.decembrī07. decembris
Personāla plānošana, labākā prakse personāla atlasē. 8.decembrī08. decembris
Tiešsaistes mācības. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija un plānošana pirmsskolā. Teorija (1.daļa) 8.decembrī08. decembris
Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā. 4.janvārī04. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Stress un tā radītās veselības problēmas. 4.janvārī04. janvāris
Tiešsaistes mācības. Aktualitātes audžuģimeņu jautājumos. 6.janvārī06. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Stress un tā radītās veselības problēmas. 6.janvārī06. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Stress un tā radītās veselības problēmas. 8.janvārī08. janvāris
Tiešsaistes mācības. Matemātisko prasmju attīstīšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā. 6.janvārī06. janvāris
Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā. 15. janvārī15. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu stājas veidošana sporta un interešu izglītības nodarbībās. 7.janvārī07. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. 7.janvārī07. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 8.janvārī08. janvāris
Tiešsaistes mācības. Kompetencēs balstīta mācību satura plānošana un organizēšana pirmsskolā, jaunākā vecuma grupās. 8.janvārī08. janvāris
Tiešsaistes mācības. Matemātiskās pasakas un stāsti – līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā. 11.janvārī11. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Stress un tā radītās veselības problēmas. 3.februārī03. februāris
Tiešsaistes mācības. Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā. 12.janvārī12. janvāris
Tiešsaistes mācības. Matemātiskās pasakas un stāsti – līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā. 3.februārī03. februāris
Tiešsaistes mācības. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija un plānošana pirmsskolā. Teorija (1.daļa) 15.janvārī15. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bāriņtiesas vadība un organizācija. Akreditētā izglītības programma no 12.janvāra12. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu stājas veidošana sporta un interešu izglītības nodarbībās. 20.janvārī20. janvāris
Tiešsaistes mācības. Skolotāja logopēda darbs kompetenču pieejas kontekstā. 21.janvārī21. janvāris
Tiešsaistes mācības. ​Vienkārši par Fizisko personu datu aizsardzību 21.janvārī21. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programma no 22.janvāra22. janvāris
Tiešsaistes mācības. Vērtēšanas mērķis un process pirmsskolā. 22.janvārī22. janvāris
Tiešsaistes mācības. Temata plānošana pirmsskolas mācību procesā. Praktikums (1. daļa). 26.janvārī26. janvāris
Tiešsaistes mācības. Temata plānošana pirmsskolas mācību procesā. Praktikums (2. daļa). 29. janvārī.29. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana un aprūpes uzraudzība pie aizbildņa, audžuģimenē un aprūpes iestādē. 29.janvārī29. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bāriņtiesas kompetence pārrobežu jautājumos 22. janvārī22. janvāris
Tiešsaistes mācības. Institūciju arhīvu un dokumentu pārvaldība papīra un elektroniskajiem dokumentiem 27. janvārī27. janvāris
Tiešsaistes mācības. Personāla lietvedība pašvaldībā un tās iestādēs 3. februārī03. februāris
Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā. 18. janvārī18. janvāris
Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā. 27. janvārī27. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes mācības. Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem. 28. janvārī28. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes mācības. Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem. 19. janvārī19. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes mācības. Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem. 26. janvārī26. janvāris
Tiešsaistes mācības. Kustību rotaļas un spēles kā līdzeklis mācību jomu apguvei, īstenojot kompetenču pieeju dažāda vecuma bērniem. 18. janvārī18. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes mācības. Interneta atbildīga un droša lietošana. 12. janvārī12. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 15. janvārī15. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 19. janvārī19. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 22. janvārī22. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 26. janvārī26. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 29. janvārī29. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. 5. februārī05. februāris
Tiešsaistes mācības. Kustību aktivitātes nozīme, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā. 25. janvārī25. janvāris
Tiešsaistes mācības. Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā. 5. februārī05. februāris
Bezmaksas tiešsaistes mācības. Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un lietošana. Pašvaldības ceļu pārņemšana. Būvju un inženierbūvju reģistrācijas prakse. 5. februārī05. februāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Psiholoģiskie aspekti bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu vadīšanā. 21.janvārī21. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Gadījumu analīze bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu darbā. Praktikums. 22.janvārī22. janvāris
Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. 19. janvārī19. janvāris
Bezmaksas tiešsaistes nodarbība. Stress un tā radītās veselības problēmas. 5.februārī05. februāris
Tiešsaistes mācības. Radošās mākslas nodarbības un rokdarbi (papje maše, kalmju pinumi, 3D atklātnes). 29. janvārī29. janvāris
Tiešsaistes mācības. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizācija un plānošana pirmsskolā jaunākā vecuma grupās. 2. februārī.02. februāris
Tiešsaistes mācības. Metodiskā darba vadīšanas izaicinājumi, sākot realizēt jauno kompetenču saturu un pieeju. 3. februārī.03. februāris