No 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijas Pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Valsts Policiju īstenoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektu „Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” (līguma nr. 2010.CH04/mic-178/25). Svarīgākie projekta īstenošanas gaitā sasniegtie rezultāti:

Sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programma Socialas korekcijas un socialas palidzibas programma.pdf

Nepilngadīgā profilakses lietas paraugs Nepilngadiga profilakses lietas paraugs.pdf