LPMC realizē Nordpluss Programmas projektu “Izpratnes veidošana par videi draudzīgu interjera materiālu un celtniecības materiālu lietošanu (GREENICON)”. Projektā piedalās Rīgas Tehniskā Universitāte (Vides aizsardzības un siltuma sistēmu iznstitūts), Aalto Universitāte no Somijas un “Adakris” no Islandes. Projekta realizācija uzsākta 2010.gada 1.jūlijā un tā ilgums 2 gadi. Nordpluss projekta  finansējums 75%.

Projekta mērķis ir palielināt izpratni pašvaldības iestādēm un citām interešu grupām videi draudzīgu materiālu izvēles jautājumos, kas veicinātu ilgtspējīgu ekoloģisku interjera iekārtošanu un celtniecību, piemēram, ar apdares materiāliem, mēbelēm mazināt vides un veselības riskus, ko izraisa būvniecības un interjera materiāli. Lai sasniegtu minēto mērķi ir izveidota Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība starp izglītības iestādēm, celtniecības kompāniju un pašvaldībām.

Projekta rezultātā tiks izveidots mācību materiālu kopums, kas iekļaus praktiskus un teorētiskus aspektus, kā piemēram, par zaļā iepirkuma nepieciešamību, drošu vidi un veselību, iegādājoties materiālus ar mazāk veselībai kaitīgām vielām, dzīves cikla perspektīva u.c.

Projekta ietvaros norisināsies pilotgrupu apmacības (2012.gada sākumā), kuru ietvaros pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem, kuri atbild par iepirkumiem  būs piedāvāta iespēja mācīties par “zaļo iepirkumu” un pašiem salīdzināt priekšrocības un ilgtermiņa ieguvumus.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Ance Fokerote tel.67551217 projekti@lpmc.lv