Mācības

Arhīvs

Sākums: 12:30

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
18 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
19 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
19 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
asistentiem, aprūpētājiem, izglītības iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
19 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
19 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
19 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
19 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
24.2 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
19 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
19 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.3 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesas priekšsēdētāji un vietnieki, locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
19 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
20 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem, asistentiem, aprūpētājiem
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
20 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
20 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
20 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
20 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
20 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
20 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
20 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
20 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
25 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
25 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
25 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
25 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
25 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
25 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
soc.darbinieki, atbalsta personāls, bāriņtieu darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
26 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
26 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
26 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
26 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
26 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
26 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.3 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
26 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
26 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
27 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
27 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
27 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
27 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, logopēdi, skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
27 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
27 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
28 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
28 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un atbalsta personāls,sociālie darbinieki, policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
28 jūnijs, 2024
Mācību beigu datums:
28 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
1 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
1 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
1 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
1 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
2 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
2 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
2 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
2 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
2 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
2 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
4 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
4 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
5 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
5 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
darbinieki, kuri strādā ar klientiem, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu administrācija
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
5 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
5 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesas darbinieki, sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
8 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
8 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītājas vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
9 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
9 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
9 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
9 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
10 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
10 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
10 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
10 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
11 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
11 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas, sākumskolas pedagogi, logopēdi, skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
11 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
11 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
12 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
12 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
16 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
16 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
16 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
16 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
16 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
16 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
18 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
18 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
19 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
19 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
22 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
22 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
23 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
23 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
23 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
23 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
25 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
25 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
29 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
29 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
30 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
30 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
30 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
30 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
30 jūlijs, 2024
Mācību beigu datums:
30 jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
5 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
5 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
6 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
6 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
6 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
6 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
8 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
8 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
8 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
8 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
sociālie pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
13 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
13 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Vispārizglītojošo skolu kultūrizglītības un mākslas jomas un citu jomu pedagogi.ces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
13 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
13 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
13 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
13 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
13 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
13 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
soc.darbinieki, atbalsta personāls, bāriņtieu darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
14 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
14 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
15 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
15 augusts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
15 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
15 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
19 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
19 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
19 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
19 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
19 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
19 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
20 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
20 augusts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
20 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
20 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
20 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
20 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
20 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
20 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
21 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
21 augusts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
22 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
22 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
27 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
27 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
27 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
29 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
96.80 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
27 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
27 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
29 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
29 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
30 augusts, 2024
Mācību beigu datums:
30 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
5 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
5 septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
5 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
5 septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
12 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
12 septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
13 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
13 septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
45.98 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
18 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
18 septembris, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
19 septembris, 2024
Mācību beigu datums:
19 septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk