Mācības

Arhīvs

Sākums: 09:30

Mācību datums:
jūnijs 18, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 18, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūnijs 18, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 18, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Mācību datums:
jūnijs 28, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
54.45 €
Mērķa auditorija:
Sociālā darba speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūnijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
jūnijs 30, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 30, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūnijs 30, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 30, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūnijs 30, 2021
Mācību beigu datums:
jūnijs 30, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
jūlijs 1, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 1, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 1, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 1, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 5, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 5, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 6, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 6, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 7, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūlijs 7, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
jūlijs 7, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 7, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūlijs 8, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 8, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
jūlijs 8, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 8, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
jūlijs 9, 2021
Mācību beigu datums:
oktobris 6, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
145.2 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
jūlijs 27, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 27, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūlijs 28, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
jūlijs 29, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
jūlijs 30, 2021
Mācību beigu datums:
jūlijs 30, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
augusts 2, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 2, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Mācību datums:
augusts 3, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 20, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
99.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:15

Mācību datums:
augusts 3, 2021
Mācību beigu datums:
oktobris 13, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
675.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
augusts 4, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 20, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
100 €
Mērķa auditorija:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
augusts 4, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 4, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, pedagogu palīgi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, audzinātājas, policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
augusts 4, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 4, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
augusts 5, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
augusts 5, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
augusts 6, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 24, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
99.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Mācību datums:
augusts 6, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 6, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 6, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 20, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 10, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
augusts 11, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 11, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
augusts 11, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 11, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 17, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 17, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 17, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 17, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
augusts 17, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 17, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 18, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 18, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
augusts 19, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
metodiķes, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
augusts 19, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
Pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas), mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
augusts 19, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
augusts 24, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 24, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
42.35 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
augusts 24, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 24, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
logopēdi, pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
augusts 26, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
Pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas), mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
augusts 31, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 31, 2021
Norises vieta:
Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
septembris 9, 2021
Mācību beigu datums:
septembris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas)
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
septembris 15, 2021
Mācību beigu datums:
septembris 15, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.2 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
oktobris 6, 2021
Mācību beigu datums:
oktobris 6, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk