Mācības

Arhīvs

Sākums: 09:00

Mācību datums:
28 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
28 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
163.35 €
Mērķa auditorija:
speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
28 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
28 februāris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, aprūpētāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
28 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
28 februāris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
29 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
21 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
121.00 €
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
29 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
29 februāris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
29 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
29 februāris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
29 februāris, 2024
Mācību beigu datums:
29 februāris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
1 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 decembris, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
38.72 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
1 marts, 2024
Mācību beigu datums:
1 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.2 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
1 marts, 2024
Mācību beigu datums:
1 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
1 marts, 2024
Mācību beigu datums:
1 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
4 marts, 2024
Mācību beigu datums:
4 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Klātienē, Biķernieku ielā 4, Rīgā
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
5 marts, 2024
Mācību beigu datums:
5 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
teātra mākslas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 17:00

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
7 marts, 2024
Mācību beigu datums:
7 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
8 marts, 2024
Mācību beigu datums:
8 marts, 2024
Norises vieta:
Klātienē, Biķernieku ielā 4, Rīgā
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
8 marts, 2024
Mācību beigu datums:
30 augusts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
242.00 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
8 marts, 2024
Mācību beigu datums:
8 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolu metodiķi, skolu vadības komandas.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
11 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
18.15 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi, sociālie pedagogi, atbalsta personāls, sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu teātra mākslas, kursu “Kultūra un māksla I” skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošā klasē
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, aprūpētāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
27.83 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
12 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi, atbalsta personāls
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
Pašvaldību darbinieki, pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu teātra mākslas, kursu “Kultūra un māksla I” skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi - klašu audzinātāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, kuru atbildībā un pārziņā ir jautājumi par pašvaldību ceļiem
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi un audzinātāji
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 17:00

Mācību datums:
13 marts, 2024
Mācību beigu datums:
13 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
14 marts, 2024
Mācību beigu datums:
14 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
14 marts, 2024
Mācību beigu datums:
14 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Vispārizglītojošo skolu kultūrizglītības un mākslas jomas un citu jomu pedagogi.ces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
45.98 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, klašu audzinātāji, skolas vadība
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
skolu pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
11 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
121.00 €
Mērķa auditorija:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītājas vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
12 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
121.00 €
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldības policijas darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
15 marts, 2024
Mācību beigu datums:
15 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
Pašvaldību darbinieki, speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
18 marts, 2024
Mācību beigu datums:
18 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:30

Mācību datums:
18 marts, 2024
Mācību beigu datums:
18 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
18 marts, 2024
Mācību beigu datums:
18 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
19 marts, 2024
Mācību beigu datums:
19 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.3 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
19 marts, 2024
Mācību beigu datums:
19 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
19 marts, 2024
Mācību beigu datums:
19 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
19 marts, 2024
Mācību beigu datums:
19 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 17:00

Mācību datums:
20 marts, 2024
Mācību beigu datums:
20 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
21 marts, 2024
Mācību beigu datums:
21 marts, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
kultūras darba speciālisti, kultūras iestāžu vadītāji, pašvaldību kultūras pasākumu veidotāji, skolu kultūras pasākumu (Pēdējais zvans, izlaidums, salidojums, Žetona vakars) veidotāji.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
21 marts, 2024
Mācību beigu datums:
21 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
22 marts, 2024
Mācību beigu datums:
22 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieces, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
25 marts, 2024
Mācību beigu datums:
25 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
26 marts, 2024
Mācību beigu datums:
26 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
26 marts, 2024
Mācību beigu datums:
26 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
27 marts, 2024
Mācību beigu datums:
27 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
27 marts, 2024
Mācību beigu datums:
27 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
27 marts, 2024
Mācību beigu datums:
27 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
28 marts, 2024
Mācību beigu datums:
28 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo skolu teātra mākslas skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
28 marts, 2024
Mācību beigu datums:
28 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 17:00

Mācību datums:
28 marts, 2024
Mācību beigu datums:
28 marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
2 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
2 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
3 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
3 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
4 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
4 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
4 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
4 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
4 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
4 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
5 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
5 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
8 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
8 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
9 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
9 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
9 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
9 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
10 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
10 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
interešu izglītības pedagogi, pedagogi, audzinātājas
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
11 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
11 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
11 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
11 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
logopēdi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
11 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
11 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
11 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
11 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
12 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
12 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
16 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
16 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
17 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
23 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
96.80 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesu darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
18 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
18 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
19 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
19 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
19 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
15 augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
800.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
19 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
19 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
23 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
23 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, audzinātāji, sociālie darbinieki, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:15

Mācību datums:
25 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
25 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
26 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
26 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
26 aprīlis, 2024
Mācību beigu datums:
26 aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
10 maijs, 2024
Mācību beigu datums:
10 maijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
38.72 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
31 maijs, 2024
Mācību beigu datums:
14 jūnijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
72.60 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki
Lasīt vairāk