Mācības

Arhīvs

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 25, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 25, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 16, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu locekli
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
janvāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 27, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 27, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
marts 22, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
114.95 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 27, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 27, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
jaunie personāla vadītāji un speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 28, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 28, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
25.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
janvāris 28, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāji/speciālisti, preses sekretāri un citi, kuriem rūp profesionālas un ilglaicīgas mediju attiecības
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
50.82 €
Mērķa auditorija:
personāla speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
marts 22, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
121.00 €
Mērķa auditorija:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
janvāris 29, 2021
Mācību beigu datums:
janvāris 29, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 1, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 1, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
Pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas), mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 2, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 2, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 2, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 2, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 2, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 2, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 2, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu (vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, tehnikumu, pirmsskolas izglītības, mākslas un mūzikas izglītības, sporta izglītības, interešu izglītības) atbildīgie par dokumentu un arhīvu pārvaldību
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 3, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 4, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 4, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
50.82 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
personāla un komunikācijas speciālisti un vadītāji, struktūrvienību vadītāji un visi citi, kuriem rūp organizācijas un komandas labbūtība
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 5, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 8, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 8, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas metodiķi, pedagogi, mūzikas pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
50.82 €
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
februāris 9, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 10, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
50.82 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, visi, kuru pakļautībā strādā darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 10, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 10, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, kuriem nav profesionālā deju pedagoga izglītība, bet kuri nesen sākuši mācīt deju un kustību nodarbības
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 10, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolu pedagogi, dienas centru un aprūpes namu rokdarbu skolotāji, interešu izglītības skolotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
februāris 11, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 11, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 11, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 11, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas skolotāju palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 11, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 11, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 12, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 12, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 12, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 12, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 16, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 16, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 16, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 16, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 16, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 16, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
februāris 16, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 16, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pedagogi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
februāris 17, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 17, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 17, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 17, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
februāris 18, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 18, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 19, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 19, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums:
februāris 19, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 19, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
Rīgas iedzīvotāji
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 23, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 23, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 23, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 23, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums:
februāris 23, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 23, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:30

Mācību datums:
februāris 23, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 23, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pirmsskolas pedagogi, direktora vietnieki izglītības jomā, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
februāris 25, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 25, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
direktora vietnieki izglītības jomā, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
februāris 25, 2021
Mācību beigu datums:
marts 22, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
72.6 €
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 25, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 25, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:15

Mācību datums:
februāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
22.99 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
februāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošā klasē
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums:
februāris 26, 2021
Mācību beigu datums:
februāris 26, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
marts 1, 2021
Mācību beigu datums:
marts 1, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
Pedagogi (muzikālās priekšzināšanas nav nepieciešamas), mūzikas skolotājas
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
marts 3, 2021
Mācību beigu datums:
marts 3, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
marts 5, 2021
Mācību beigu datums:
marts 5, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
personāla speciālisti ar priekšzināšanām personāla vadībā, personāla vadītāji, dažāda līmeņa struktūrvienību vadītāji un vadošie speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
marts 10, 2021
Mācību beigu datums:
marts 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
27.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 11:00

Mācību datums:
marts 10, 2021
Mācību beigu datums:
marts 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
42.35 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
marts 10, 2021
Mācību beigu datums:
marts 10, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
marts 12, 2021
Mācību beigu datums:
marts 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
marts 12, 2021
Mācību beigu datums:
marts 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
45.98 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
marts 18, 2021
Mācību beigu datums:
marts 18, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas metodiķi, skolotāji un logopēdi, mūzikas skolotāji, kuri strādā ar krievvalodīgajiem bērniem
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
marts 19, 2021
Mācību beigu datums:
marts 19, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
50.82 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, visi, kuru pakļautībā strādā darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums:
marts 22, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 30, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
145.20 €
Mērķa auditorija:
psihologi
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
marts 24, 2021
Mācību beigu datums:
marts 24, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
aprīlis 7, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 7, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
aprīlis 7, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 21, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
54.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 12:00

Mācību datums:
aprīlis 9, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 9, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums:
aprīlis 13, 2021
Mācību beigu datums:
augusts 12, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
675.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums:
aprīlis 21, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 21, 2021
Norises vieta:
Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums:
aprīlis 28, 2021
Mācību beigu datums:
aprīlis 28, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.20 €
Mērķa auditorija:
klientu apkalpošanas darbinieki, sociālie un bāriņtiesu darbinieki. izglītības iestāžu vadītājas un vietnieces, pedagogi, pedagogu palīgi
Lasīt vairāk