Galvenās aktivitātes:

  1. Problēmsituācijas izpēte konkrētajos novados, sadarbojoties ar Valsts Policijas Prevencijas pārvaldi un minēto novadu Valsts policijas iecirkņiem, vietējām pašvaldībām, NVO un starpinstitūciju speciālistiem.
  2. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīniju un metodisko materiālu izveide.
  3. Mērķgrupas atlase nepilgadīgo dzīvesvietās Limbažu, Auces un Balvu novados un pilotgrupu realizācija, kas ietver individuālas sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas izveidošanu.
  4. Balstoties uz pilotgrupu sociālās korekcijas programmas izpildes rezultātiem un to analīzi, tiks izveidota sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas ieteikumi, pēc kuriem vadoties sociālās palīdzības un sociālās korekcijas programmas varēs realizēt citās pašvaldībās un NVO.