[:lv]Ar 2010.gada septembri, biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) uzsāk īstenot projektu „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizācijai” (projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/072).
Projekta ilgums 12 mēneši.

93% no projekta finansē Eiropas Saveinība ar Eiropas Sosiālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizēciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”administrē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Lai saņemtu papildus informāciju un informētu par vēlmi piedalīties projekta aktivitātēs, lūdzam sazināties ar projekta vadītāja asistenti Anci Fokeroti e-pasts:projekti@lpmc.lv, tālr. 67551217
Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja asistente Ance Fokerote

Šī publikācija ir sagatavota „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizācijai” (līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/076/6) ietvaros. 93% no projekta finansē Eiropas Saveinība ar Eiropas Sosiālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizēciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”administrē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

[:]