[:lv]

Projekta mērķis ir paaugstināt profesionālo biedrību biedru izpratni par līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, to nozīmi un ietekmi, kā arī sapratni par interešu konflikta un korupcijas riskiem, cēloņiem un tā izskaušanas rīcību, kā arī veidot profesionālo biedrību biedru un dalībnieku izpratni par Eiropas Savienības (ES) sniegto finansiālo iespēju izmantošanu.

Projekta mērķa grupa ir profesionālās biedrības – organizācijas, kuras pārstāv savas profesijas pārstāvju intereses.

[:]