[:lv]

Mācību programma

„Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”

Mērķauditorija: profesionālo biedrību biedri
Dalības maksa: BEZMAKSAS
Dalībnieku skaits grupā: 16 dalībnieki
Mācību ilgums: 24 stundas
Mācību norises laiks: 10.00 – 16.00

MĀCĪBU TĒMAS

1. Eiropas Savienības finansējuma piesaiste ideju īstenošanai

Ideju identificēšana; Ideju izstrāde; ES budžets; ES finanšu programmas; Informācijas meklēšana par ES programmām; Projektu īstenošana; Pieteikšanās kārtība; Atskaišu sagatavošana un iesniegšana; Projektu īstenotāju saistības pēc projektu noslēguma.

2. Konstruktīvs un efektīvs lēmumu pieņemšanas process

Profesionālo biedrību iesaistes situācijas raksturojums; Līdzdalības formas un atbildība; Lēmumu pieņemšanas process, to ietekmējošie faktori; Sabiedrisko attiecību instrumentu un kanālu izmantošanas iespējas kā organizāciju komunikācijas, sadarbības un procesu veicinošs faktors; NVO kā spēcīgas organizācijas veidošana- ietekmes palielināšanas faktors.

3. Interešu konflikti un korupcijas riski

Interešu konflikts un korupcija; Atbildīgās institūcijas un tiesiskais regulējums; Interešu konflikta un korupcijas rašanās cēloņi un riski; Sfēras reglamentējošie normatīvie akti; Pasākumi interešu konflikta un korupcijas novēršanai un iespējamā rīcība interešu konflikta vai korupcijas situācijā; Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas kontrole kā viena no svarīgākajām pretkorupcijas funkcijām. Politiskā korupcija; Ētikas un uzvedības kodeksi un to  nozīme; Krīzes ietekme uz korupciju Latvijā.

Mācību dalībnieki, kuri apmeklējuši visas 3 mācību dienas, mācību programmas noslēgumā saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

[:]