Iepriekšējo projektu īstenošanas periodi:

  • no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. oktobrim;
  • no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Iepriekšējā projekta „Droša interneta lietošana” periodā īstenotas galvenās aktivitātes  (līguma nr. SI-2012-SIC-1231217 SIC LVII):

Izstrādāta un ar IZM saskaņota mācību programma „Interneta atbildīga lietošana” (13.03. 2013. gadā, lēmuma Nr. 62.)

Mācību programmas mērķis: Pilnveidot pedagoga zināšanas un prasmes par jēgpilnu un atbildīgu interneta lietošanu. Mācību programmas mērķauditorija: sociālo zinību skolotāji, sociālie pedagogi, bibliotekāri, klases audzinātāji, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem.

Mācību programmas tēmas:

  • Internets – informācijas ieguves, publicēšanas un apmaiņas vide.
  • Interneta drošas lietošanas priekšnosacījumi.
  • Apdraudējumi internetā.
  • Pārkāpumi un atbildība internetā.
  • Interneta atkarība un datorspēles.
  • Ieteicamās mācību metodes darbā ar skolēniem par interneta atbildīgu lietošanu.
  • Nodarbības plāns un izglītojamā anketa.
  • Nodarbības aprobācija un izvērtēšana.

Sagatavoti metodiskie mācību materiāli programmai “Interneta atbildīga un droša lietošana”:

Sagatavoti mācību kursa izdales materiāli:

Rīgā, mācību centra telpās un arī citās Latvijas pilsētās un novados tika organizētas mācības.