Vispārējs mācību centra raksturojums

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 4, netālu no Brīvības ielas. Mācību centrs ir dibināts 1993. gada 18. martā.

Mērķis ir veicināt Latvijas visu līmeņu pašvaldību un to struktūrvienību darbinieku, valsts pārvaldes darbinieku, politiķu, kā arī citu fizisko un juridisko personu profesionālo izglītību, pieredzes un informācijas apmaiņu starp pašvaldībām to darba organizācijā, piesaistīt starptautiskos pašvaldību darbinieku izglītības centrus darbībā, sniegt organizatorisko atbalstu pašvaldībām to darbā.

Centra darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība, pieaugušo un pārējā izglītība, tajā skaitā:

 • Latvijas Republikas pašvaldību un valsts pārvaldes darbinieku izglītības plānošana un organizēšana;
 • pašvaldību, valsts pārvaldes darbinieku izglītošana un citu ieinteresēto organizāciju darbinieku izglītošana, kā arī interesentu, pašvaldību darbinieku – darba iesācēju izglītošana paralēli darbam pašvaldībās;
 • Latvijas pašvaldību darba pilnveidošanās procesu sekmēšana,pētījumu un eksperimentu veikšana sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs;
 • labdarības pasākumu organizēšana;
 • projektu izstrāde un īstenošana;

Centra mērķauditorija ir:

 • visu pašvaldību un to iestāžu darbinieki;
 • skolu administrācija un pedagogi, skolas atbalsta personāls;
 • veco ļaužu aprūpētāji un pansionātu darbinieki;
 • māju apsaimniekotāji un privatizēto dzīvokļu īpašnieki;
 • apbedīšanas pakalpojuma jomas darbinieki;
 • bezdarbnieki un darba meklētāji;
 • personas, kuras novērtē riskus ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošās personas;
 • pedagogi no visām izglītības pakāpēm ( izņemot augstskolu) t.sk. pieaugušo tālākizglītotāji;
 • izglītības jomā strādājošā personas, kurām jāsniedz atbalsts skolniekiem ar garīgās veselības traucējumiem;

Mācību centrs savus dalībniekus var nodrošināt arī ar naktsmītnēm, jo ir vienošanās ar divām, netālu no mācību centra esošām viesnīcām, par mūsu dalībnieku izguldināšanu, tikai izdevumi par naktsmītni, atkarībā no izvēlētā servisa, jāsedz pašam dalībniekam.