Juristiem, advokātiem

Sākums: 09:00

Mācību datums: 17. jūlijs līdz 17. jūlijs

Mācību beigu datums:
17. jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonas, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji, kuri iepriekš apguvuši 40 st. programmu
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 17. jūlijs līdz 17. jūlijs

Mācību beigu datums:
17. jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 19. jūlijs līdz 19. jūlijs

Mācību beigu datums:
19. jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 23. jūlijs līdz 23. jūlijs

Mācību beigu datums:
23. jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, pedagogi, vecāki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 24. jūlijs līdz 24. jūlijs

Mācību beigu datums:
24. jūlijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 02. augusts līdz 02. augusts

Mācību beigu datums:
02. augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
darbinieki, kuri strādā ar klientiem, sociālie un bāriņtiesu darbinieki, izglītības iestāžu administrācija
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 06. augusts līdz 06. augusts

Mācību beigu datums:
06. augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 27. augusts līdz 27. augusts

Mācību beigu datums:
27. augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, izglītības iestāžu darbinieki, policisti un citi interesenti
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 30. augusts līdz 30. augusts

Mācību beigu datums:
30. augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 11. septembris līdz 11. septembris

Mācību beigu datums:
11. septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
38.72 €
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 12. septembris līdz 12. septembris

Mācību beigu datums:
12. septembris, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu - dienas centru (DAC), grupu dzīvokļu (GDz) un rehabilitācijas centru sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji un aprūpes personāls.
Lasīt vairāk