Projekta nosaukums, satursFinansētājs
Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu Ģenerāldirektorāta programmas “Drošāks internets” projekts “Drošāka interneta lietošana” (01.10.2012 -30.10.2014)Eiropas Komisija
Nordpluss Programmas projekts „Integrēt principus zaļā iepirkuma materiālu un enerģijas patēriņa izvēlē, izmantojot problēmisko izklāsta mācīšanas metodi” Partneri: norvēģi, zviedri. (01.07.2012-30.06.2014)Ziemeļu Ministru padome Nordpluss ietvara programma
Latvijas - Šveices sadarbības grantu shēmas projekts “Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” (01.01.2011.-31.12.2011)Latvijas Šveices sadarbības programmas grantu shēma
ESF SIF administrētais projekts „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizācijai” (01.09.2010 – 31.08.2011)Eiropas Sociālā fonda grantu shēma
Nordpluss Programmas projekts "Izpratnes veidošana par videi draudzīgu interjera materiālu un celtniecības materiālu lietošanu (GREENICON)". (01.08.2010 -31.07.2012)Nordplus ietvara programma