Gunita Rakēviča
Direktore
Mob. tālr.: (+371) 29111659
E-pasts: gunita.rakevica@lpmc.lv
Donatas Šiliauskas
Direktores vietnieks
Mob. tālr.: (+371) 29111659
E-pasts: donatas@lpmc.lv
Sandra Stūrmane
Grāmatvede
Mob. tālr.: (+371) 29111659
E-pasts: donatas@lpmc.lv
Biroja administratore
Mob. tālr.: (+371) 29111659
Mācību kursu administratore
Mob. tālr.: (+371)29111659
E-pasts: kursi@lpmc.lv