Gunita Rakēviča
Direktore
Tālr.: (+371) 6-755-121-7
Mob. tālr.: (+371) 2-911-165-9
E-pasts: gunita.rakevica@lpmc.lv
Donatas Šiliauskas
Direktores vietnieks
Tālr.: (+371) 6-755-121-7
Mob. tālr.: (+371) 2-911-165-9
E-pasts: donatas@lpmc.lv
Biroja administratore
Tālr.: (+371) 6-755-121-7
Mob. tālr.: (+371) 2-911-165-9
Mācību kursu administratore
Tālr.: (+371) 6-755-121-7
Mob. tālr.: (+371) 2-911-165-9
E-pasts: kursi@lpmc.lv
Skaidrīte Heinola
Grāmatvede
Tālr.: (+371) 6-755-121-7
Mob. tālr.: (+371) 2-911-165-9
E-pasts: gramatvediba@lpmc.lv