Bērnu tiesību aizsardzība

Sākums: 09:00

Mācību datums: 05. jūnijs līdz 05. jūnijs

Mācību beigu datums:
05. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 06. jūnijs līdz 06. jūnijs

Mācību beigu datums:
06. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:45

Mācību datums: 07. jūnijs līdz 30. jūnijs

Mācību beigu datums:
30. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
157.30 €
Mērķa auditorija:
speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums: 08. jūnijs līdz 08. jūnijs

Mācību beigu datums:
08. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 12:30

Mācību datums: 12. jūnijs līdz 12. jūnijs

Mācību beigu datums:
12. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 27. jūnijs līdz 27. jūnijs

Mācību beigu datums:
27. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
juristi
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 29. jūnijs līdz 29. jūnijs

Mācību beigu datums:
29. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
juristi
Lasīt vairāk

Sākums: 13:00

Mācību datums: 03. jūlijs līdz 03. jūlijs

Mācību beigu datums:
03. jūlijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 16:00

Mācību datums: 15. septembris līdz 15. septembris

Mācību beigu datums:
15. septembris, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
bāriņtiesas darbinieki, sociālie darbinieki, probācijas dienesta darbinieki, juristi, policijas darbinieki, advokāti un citi interesenti
Lasīt vairāk