[:lv]Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) no 2010.gada septembra līdz 2011.gada augustam ir īstenojusi projektu „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti”, kura ietvaros ir realizējusi 24h mācību programmu „Lēmumu pieņemšanas process, interešu konflikti un finansējuma piesaiste ideju realizēšanai”. Mācības notika Valmierā, Jēkabpilī, Preiļos, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Jaunpilī un 3 grupas Rīgā, t.sk., Rīgas plānošanas reģionā izglītoti 73, Vidzemes – 18, Zemgales – 21, Kurzemes 36 un Latgales reģionā 46 dalībnieki. Kopumā tika izglītoti 194 profesionālo biedrību un asociāciju biedri no 154 biedrībām. Mācībās piedalījās profesionālo biedrību biedri, kuri aktīvi iesaistās savas organizācijas darbībā un kurus interesē organizācijas iespēja attīstīt savu darbību un iesaistīties publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī izprast interešu konflikta un korupcijas riskus un cēloņu nozīmi lēmumu pieņemšanā.

LPMC projektu „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai” 93% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

[:]