Pašvaldību darba organizācija

Sākums: 09:00

Mācību datums: 01. marts līdz 01. marts

Mācību beigu datums:
01. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
24.2 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 05. marts līdz 05. marts

Mācību beigu datums:
05. marts, 2024
Norises vieta:
Klātienē, Biķernieku ielā 4, Rīgā
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 05. marts līdz 05. marts

Mācību beigu datums:
05. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 05. marts līdz 05. marts

Mācību beigu datums:
05. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 07. marts līdz 07. marts

Mācību beigu datums:
07. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
43.56 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 08. marts līdz 08. marts

Mācību beigu datums:
08. marts, 2024
Norises vieta:
Klātienē, Biķernieku ielā 4, Rīgā
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums: 12. marts līdz 12. marts

Mācību beigu datums:
12. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki saimnieciskā darbā, saimniecības pārziņi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 13. marts līdz 13. marts

Mācību beigu datums:
13. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Mērķa auditorija:
pašvaldību speciālisti, kuru atbildībā un pārziņā ir jautājumi par pašvaldību ceļiem
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums: 13. marts līdz 13. marts

Mācību beigu datums:
13. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28 €
Lasīt vairāk

Sākums: 14:00

Mācību datums: 13. marts līdz 13. marts

Mācību beigu datums:
13. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
Pašvaldību darbinieki, pašvaldību speciālisti
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 15. marts līdz 15. marts

Mācību beigu datums:
15. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
30.25 €
Lasīt vairāk

Sākums: 15:00

Mācību datums: 18. marts līdz 18. marts

Mācību beigu datums:
18. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
28.00 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu skolotāji, skolu metodiķi.
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 19. marts līdz 19. marts

Mācību beigu datums:
19. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 19. marts līdz 19. marts

Mācību beigu datums:
19. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 20. marts līdz 20. marts

Mācību beigu datums:
20. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
Administratīvo komisiju darbinieki un amatpersonas, kuras veic administratīvā pārkāpuma procesu
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 27. marts līdz 27. marts

Mācību beigu datums:
27. marts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
39.93 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 04. aprīlis līdz 04. aprīlis

Mācību beigu datums:
04. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 05. aprīlis līdz 05. aprīlis

Mācību beigu datums:
05. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 08. aprīlis līdz 08. aprīlis

Mācību beigu datums:
08. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 12. aprīlis līdz 12. aprīlis

Mācību beigu datums:
12. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 19. aprīlis līdz 15. augusts

Mācību beigu datums:
15. augusts, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena ar PVN:
800.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 19. aprīlis līdz 19. aprīlis

Mācību beigu datums:
19. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:30

Mācību datums: 26. aprīlis līdz 26. aprīlis

Mācību beigu datums:
26. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
36.30 €
Lasīt vairāk

Sākums: 10:00

Mācību datums: 26. aprīlis līdz 26. aprīlis

Mācību beigu datums:
26. aprīlis, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldību speciālisti, skolu administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri
Lasīt vairāk

Sākums: 09:00

Mācību datums: 10. maijs līdz 10. maijs

Mācību beigu datums:
10. maijs, 2024
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena ar PVN:
38.72 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki
Lasīt vairāk