Projekta nosaukums, satursFinansētājsStatuss projektā
“Labās prakses piemēri daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju motivācijā taupīt energoresursus” (2008.g.20.-24.oktobris, Vācija, Berlīne)Leonardo da Vinci mobilitātes projektsProjekta īstenotājs
“Mūžizglītība: pieaugušo izglītības rezultātu novērtēšana” (2008.g. 27.-28.augusts)Nordplus ietvara programmaProjekta partneris
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansēts projekts ”Pašvaldību darbinieku kapacitātes celšana Eiropas Sociālā fonda projektu izstrādē un ieviešanā”, (01.10.2006.-28.02.2007.)Sabiedrības Integrācijas fondsProjekta vadītājs un īstenotājs
Eiropas Sociālā fonda projektā “Kvalifikācijas pilnveidošana- standartu nodrošināšanai sociālo pakalpojumu jomā Rēzeknē” (01.06.2006.-31.03.2007.)Eiropas Sociālā fonda grantu shēmaProjekta īstenotājs
Nacionālās programmas projekts “Latvijas pašvaldību un Latvijas pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana” ietvaros mācības Rīgas plānošanas reģionam ( 01.12.2005 - 29.09.2006)Nacionālā programmaProjekta daļas īstenotājs
“Ekonomiski efektīva koksnes atlikumu izmantošana Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās” Mācību programmas un metodiskā materiāla “Pašvaldību siltumapgādes sistēmu apsaimniekošana” izstrādeANO Attīstības Programmas un Pasaules Vides fonda (UNDP/PVF)īstenotāji
“Sociālās aprūpes darbinieku prasmju un zināšanu attīstīšana”. Sadarbojoties ar projekta partneriem no Itālijas un Lietuvas plānots izstrādāt uz reālām vajadzībām balstītu un ar ES prasībām saistītu sociālās aprūpes darbinieku tālākās izglītības programmas struktūru un pamatus 2004-2005ES izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas GRUNDTVIG akcija Grundtvig-2 mācību partnerības projektiProjekta koordinators
„Ģimenes vardarbības atpazīšana un palīdzības iespējas” organizētas 3 dienu mācības „VARDARBĪBA ĢIMENĒ, TĀS ATPAZĪŠANA UN PALĪDZĪBAS IESPĒJAS” 8 speciālistu grupām visā Latvijā, 178 dalībniekiem.ANO iedzīvotāju fondu un ANO Attīstības programma (UNDP)Vadītājs un īstenotājs
„Profesionālās pilnveides e-mācības programmas izstrāde un aprobācija sociālā darba speciālistiem darbam ar veciem cilvēkiem”, 2005.-2007.„Profesionālās pilnveides e-mācības programmas izstrāde un aprobācija sociālā darba speciālistiem darbam ar veciem cilvēkiem”, 2005.-2007.ESF grantu shēma „Sociālā darba speciālistu apmācības”Projekta vadītājs un īstenotājs
“Sociālās aprūpes darbinieku prasmju un zināšanu attīstīšana” Sadarbojoties ar projekta partneriem no Itālijas un Lietuvas plānots izstrādāt uz reālām vajadzībām balstītu un ar ES prasībām saistītu sociālās aprūpes darbinieku tālākās izglītības programmas struktūru un pamatus 2004-2005ES izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas GRUNDTVIG akcija Grundtvig-2 mācību partnerības projektiProjekta koordinators
“Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem par mājokļu uzturēšanu” organizēti 6 dienu mācību kursi 5 grupām (150 dalībnieki)VA “Mājokļu aģentūra”Vadītājs un īstenotājs
„Speciālistu apmācība darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem” Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004. gadam 3.2. sadaļas ietvaros Latvijas Pašvaldību mācību centrs izstrādāja programmu un organizēja 3 dienu mācību kursus: 26 grupām (1 katrā republikas rajonā), 782 dalībnieki.Bērnu un ģimenes lietu ministrijaVadītājs un īstenotājs
“Efektīva pašvaldības politikas veidošana” sagatavoti pasniedzēji, izstrādātas un izdotas rokasgrāmatas (3200 eks.) sekojošās tēmās: Administrēšana un ētika; Iedzīvotāju iesaistīšana; Pašvaldības politiskais cikls; Pašvaldības politiskā vadība, organizēti mācību kursi, kuros piedalījās 985 pašvaldību darbinieki.Nīderlandes Karalistes programma MATRAīstenotāji
“Latvijas pašvaldību politiķu un darbinieku mācības” 2002. 2003. gadā izstrādāta mācību programma un sagatavots plašs izdales materiāls par enerģētikas politikas veidošanu pašvaldībā, notika 2 dienu mācības pašvaldību darbinieku 5 grupām.Dānijas Enerģētikas aģentūra un Dānijas konsultāciju uzņēmums Rambøllīstenotājs
“Privatizētās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas organizēšana”. organizēti 5 dienu mācību kursi 5 grupāmCentrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisijaVadītājs un īstenotājs
“Latvijas pašvaldību politiķu un darbinieku mācības” 2002. 2003. gadā izstrādāta mācību programma un sagatavots plašs izdales materiāls par enerģētikas politikas veidošanu pašvaldībā, notika 2 dienu mācības pašvaldību darbinieku 5 grupām.Dānijas Enerģētikas aģentūra un Dānijas konsultāciju uzņēmums Rambøllīstenotājs
Pašvaldību finansu vadības rokasgrāmatas iztulkotas un piemērotas Latvijas situācijai 15 Apvienoto Nāciju cilvēku apmetņu centra (Habitat) grāmatas par pašvaldību finansu politiku, grāmatvedību, nodokļu politiku utt.Open Society Institute un World BankVadītājs un īstenotājs
“Privatizētās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas organizēšana”. organizēti 5 dienu mācību kursi 9 grupāmCentrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisijaVadītājs un īstenotājs
„Training programme for politicians and social work managers with in social administration in Latvia” mācību programmas un bukletu sagatavošanaDānijas sociālo lietu un Latvijas Labklājības ministrijasīstenotājs
“Sistemātiskā pieeja mācību nepieciešamības novērtēšanā” iztulkota un piemērota rokasgrāmata par mācību nepieciešamības novērtēšanu organizācijāOpen Society InstituteVadītājs un īstenotājs
Pašvaldību finansu vadības rokasgrāmatas iztulkotas un piemērotas Latvijas situācijai 15 Apvienoto Nāciju cilvēku apmetņu centra (Habitat) grāmatas par pašvaldību finansu politiku, grāmatvedību, nodokļu politiku utt. pašvaldību finansu politiku, grāmatvedību, nodokļu politiku utt.Open Society Institute un World BankVadītājs un īstenotājs
Rokasgrāmatas sadaļu izstrāde „Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšana”Rokasgrāmatas sadaļu izstrāde „Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšana”Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisijaVadītājs un īstenotājs
“Pašvaldību komunikācija Latvijā” lektoru izglītošanas kurss 16 dalībniekiem, kuri tālāk izglītoja vismaz 100 pašvaldību darbiniekus.(1998.g.aug.-2000.g.jūl.)Nīderlandes Karalistes valdības programma MATRAVadītājs un īstenotājs
„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoru apmācības”Nīderlandes Karalistes uzņēmumi Tauw un „AMECO enviromental service”īstenotāji
„Pašvaldību darbinieku izglītošana” projekts sadarbībā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju, sagatavoti 20 lektori par katru no tēmām: 1. Eiropas integrācija un pašvaldības; 2. Pašvaldības vadīšana pārmaiņu procesā; 3. Pašvaldības attīstības plānošana, publicētas rokasgrāmatas un kursos izglītoti 1270 pašvaldību darbinieki (1999.g.apr.-2000.g.jūl.)PHARE pārrobežu sadarbības programmaVadītājs un īstenotājs
Metodiskā materiāla „Energoekonomija siltumapgādes sistēmās” sagatavošanaNīderlandes Karalistes valdības programma SCOREVadītājs un īstenotājs
Pašvaldību finansu vadības rokasgrāmatas iztulkotas un piemērotas Latvijas situācijai 15 Apvienoto Nāciju cilvēku apmetņu centra (Habitat) grāmatas par pašvaldību finansu politiku, grāmatvedību, nodokļu politiku utt.Open Society Institute un World BankVadītājs un īstenotājs
Privatizēto māju un dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu organizēti 10 mācību kursi (piecas dienas)Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisijaVadītājs un īstenotājs