Aktualitātes

Latvijas Pašvaldību mācību centrs – akreditēta izglītības iestāde.

    Izglītības kvalitātes valsts dienests veica vērtēšanu izglītības iestādē no 2021.gada 6.decembra līdz 2021.gada 17.decembrim.   Akreditācijas procesā akreditācijas ekspertu komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes: Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, vietnieku, dibinātāja pārstāvjiem. Sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem. Mācību nodarbību vērošana attālināti. Situāciju analīze (attālināti) par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes […]

Lasīt vairāk

Bezmaksas latviešu valodas mācības Rīgas iedzīvotājiem

Latvijas Pašvaldību mācību centrā ir nokomplektētas visas bezmaksas grupas latviešu valodas apguvei. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = […]

Lasīt vairāk