Latvijas Pašvaldību mācību centrs – akreditēta izglītības iestāde.

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests veica vērtēšanu izglītības iestādē

no 2021.gada 6.decembra līdz 2021.gada 17.decembrim.

 

Akreditācijas procesā akreditācijas ekspertu komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, izmantojot šādas metodes:

  • Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, vietnieku, dibinātāja pārstāvjiem.
  • Sarunas ar pedagogiem, izglītojamajiem.
  • Mācību nodarbību vērošana attālināti.
  • Situāciju analīze (attālināti) par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem.
  • Izglītības iestādes (virtuāla) apskate (kopā ar izglītojamiem, ar izglītības iestādes vadītāja vietnieku, izglītības iestādes vadītāja vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā).
  • Dokumentu izpēte (izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums, izglītības iestādes attīstības plānošanas dokuments, vērtēšanas kārtība) un to izvērtējums.
  • Izglītības iestādes tīmekļvietnes izpēte.

 

Izglītības iestādes akreditācijas termiņš 6 gadi.

Izglītības iestādes reģ Nr.3360800184