Bāriņtiesu darbinieku rokasgrāmata.

Projekta ”Efektīva pašvaldības politikas veidošana” ietvaros tapušas 4 rokasgrāmatas:

 • Pašvaldības politikas veidošana 1. daļa
 • Ētika un administrēšana 2. daļa
 • Iedzīvotāju iesaistīšana un uzklausīšana , iespējas un metodoloģija 3. daļa
 • Pašvaldības politiskā vadība un lēmumu pieņemšana 4. daļa

ES Phare Pārrobežu sadarbības programmu projekts „Pašvaldības darbinieku izglītošana ” ietvaros tapušas 3 rokasgrāmatas:

 • Pašvaldības Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā procesā
 • Pašvaldības vadīšana
 • Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai.

Privatizētās mājas īpašnieka – apsaimniekotāja rokasgrāmata

Dzīvokļa īpašnieka rokasgrāmata

Skolotāja rokasgrāmata Teorija un prakse

Apvienoto Nāciju Cilvēku apmetņu centrs (Habitat) finansēja mācību materiālu sērijas izdošanu Pašvaldību deputātu izglītošanai – 12 rokasgrāmatas un darba burtnīcas:

 • Pašvaldību deputātu izglītošanas perspektīvas 1. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā politiķis 2. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā lēmējs 3. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā vidutājs 4. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā palīgs 5. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā nodrošinātājs 6. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā vienotājs 7. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā finansists 8. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā pārraugs 9. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā varasvīrs 10. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā organizācijas veidotājs 11. rokasgrāmata un darba burtnīca
 • Deputāts kā līderis 12. rokasgrāmata un darba burtnīca.

Ar Open Society Institute un World Bank atbalstu 2000. – 2002. gadā iztulkotās un piemērotas Latvijas situācijai15 Pašvaldību finansu vadības rokasgrāmatas:

 • Ievads
 • Grāmatvedība kā vadības instruments
 • Finansu politikas izstrāde
 • Finansu plānošana
 • Pašvaldības budžets
 • Kapitāla izdevumu vai investīciju programmas sagatavošana
 • Parādu menedžments
 • Skaidrās naudas vadība
 • Ieņēmumu maksimizēšana
 • izmaksu ierobežošana
 • Pašvaldību pasūtījums
 • Pašvaldības sniedzamo pakalpojumu vērtēšana
 • Celtniecības izmaksu vadība
 • Iedzīvotāju iesaistīšana
 • Dotāciju pārvalde

Ar Open Society Institute atbalstu īstenots projekts “Sistemātiskā pieeja mācību nepieciešamības novērtēšanā”. Projekta ietvaros iztulkota un piemērota rokasgrāmata par mācību nepieciešamības novērtēšanu organizācijā.