[:lv]Aptauja Profesionālo biedrību biedru aptauja par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un ES finanšu instrumentiem

 

Aptauju veic biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

 

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizācijai” (līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/072/6) ietvaros.
Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot profesionālo biedrību biedru zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem, korupcijas riskiem, ES politikas un finanšu instrumentiem, kā arī izvēlēties labāko mācību dienu un laiku.

 

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti piemērotāko apmācības veidu un satura tematikas atlasē.

NB! Ja darbojaties vairākās profesionālās organizācijās, lūdzam par katru aizpildīt atsevišķu anketu.

 

*Ja vēlaties turpmāk nepastarpināti saņemt aktuālāko informāciju par projekta norisi (apmācību tēmām, norises vieta, laiks, pasniedzēji, utt), lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi (informācija tiks izmantota tikai ar projekta īstenošanu saistītos jautājumos).

 

Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.

 

 [:]