Bezmaksas latviešu valodas mācības Rīgas iedzīvotājiem

Latvijas Pašvaldību mācību centrs komplektē bezmaksas grupas latviešu valodas apguvei.

Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt tiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas pašvaldības organizētus kursus. Kursi ir pieejami pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus.

Grupu komplektēšana: No 11.07.2022. tiek komplektētas: 7 rudens grupas (mācības no 15.augusta līdz 11.novembrim).

Kursu norises  vieta: tiešsaistē /Biķernieku ielā 4.
Kontaktinformācija: Donatas Šiliauskas, tālr.: 67551217, e-pasts: info@lpmc.lv

Zvanīt darba dienās: 09.00 –  17.00

Lai pieteiktos:

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Латвийский учебный центр самоуправлений набирает группы на бесплатные курсы латышского языка.

Возможность бесплатно учиться предоставляется жителям, задекларировавшим свое место жительства в Риге, или гражданам Украины, которые проживают в Риге и могут посещать курсы, организованные Рижским городским самоуправлением.

Комплектация групп: с 11.07.2022 комплектация 7 осенних групп (обучение с 15 августа по 11 ноября).

Место проведения курсов: oн-лайн / ул. Бикерниеку 4
Контакты координатора проекта: Донатас Шилиаускас, телефон: 67551217, эл. почта: info@lpmc.lv
Звонить по рабочим дням: 9.00 – 17.00

Чтобы подать заявку:

Финансирование предоставляет Рижское самоуправление в рамках программы общественной интеграции.