Tiešsaistes mācības. Lietvedības darba organizēšana izglītības iestādē. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas. 28.decembrī.

Sākums: 09:30

Mācību datums:
28. decembris, 2022
Mācību beigu datums:
28. decembris, 2022
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
25 €
PVN:
5.25 €
Cena ar PVN:
30.25 €
Mērķa auditorija:
iestāžu lietvedes un sekretāres, pašvaldību kancelejas un sekretariāta darbinieki

[:lv]Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 ak. stundu mācību programmu

Programma:

 • Kas jāzina par Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām.
 • MK noteikumu Nr. 528 Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija (spēkā no 10.08.2021.) skaidrojums.
 • Lietvedības darba organizācija;
 • Lietu nomenklatūra izglītības iestādē.
 • Obligātā dokumentācija izglītības iestādē. Pārvaldes dokumenti.Grozījumi Personāla dokumentu glabāšanas termiņos.
 • E-dokumenti, to aprites kārtība un darbs e-vidē.
 • Lietvedību reglamentējošie normatīvie akti, dokumentu glabāšanas termiņi.
 • Atestātu uzskaite un glabāšana.
 • Lietvedība un datu aizsardzība, ņemot vērā Eiropas regulas  un LR normatīvo aktu prasības.
 • Rīkojumi par izglītojamo uzņemšanu un personas lietu veidošana, glabāšana.
 • Personāla lietvedība.
 • Atbildība par dokumentu saglabāšanu un datu aizsardzību.

Seminārā apskatīsim dokumentu paraugus un analizēsim situatīvos piemērus, kā arī būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem.

 

Mācības vadīs: Gundega Dambe, sertificēta personāla vadītāja, zinātniskā grāda pretendente vadībzinībās.

Nodarbību norises sākums: plkst. 09:30 – 12:30

Dalības maksa: EUR 25.00 + PVN. Kopā EUR 30.25

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai 15 min. pirms mācību sākuma.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

[:]