Mācības klātienē un attālināti. Bāriņtiesas vadība un organizācija. Akreditēta izglītības programma. No 3.marta

Sākums: 10:00

Mācību datums:
03. marts, 2023
Mācību beigu datums:
30. maijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM un klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena bez PVN:
750.00 €
PVN:
0.00 €
Cena ar PVN:
750.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

[:lv]„Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

organizē 192 stundu akreditētu (Nr. AI 12249) profesionālās pilnveides izglītības programmu (saskaņota ar VBTAI )

BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Programmas akreditācijas numurs: AI 12249

Mācību norise:

 • 3., 7., 9., 10., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 28., 29. martā;
 • 4., 5., 13., 14., 18., 19., 26., 27.  aprīlī, turpinājums
 • 10., 11.,  16., 17., 23., 24., 30. maijā.

Klātienē notiks vairākas dienas  mācību norises laikā. Norise: Biķernieku iela 4, Rīga.

Klātienes mācību datumi:

03.02.23. plkst. 10:00-16:00;

14.04.23. plkst. 10:00-14:30;

26.04.23. plkst. 10:00 – 15:30;

23.05.23. plkst. 10:00-15:00;

30.05.23. plkst. 10:00-15:00.

Klātienes datumi tiks papildināti.

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi.

Mācību tēmas:

 • Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.
 • Lietvedības pamati. Dokumentu sagatavošanas un noformēšanas noteikumi. Arhīvs.
 • Bāriņtiesas sēžu organizēšana, lietas dalībnieki, sēdes gaita, protokols.
 • Bērna aizgādības tiesības, to pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības.
 • Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna audzināšanai un attīstībai.
 • Aizbildnība un aizgādnība. Adopcija.
 • Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenēs.
 • Bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pamatprincipi.
 • Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes:
 • Starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība:
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi:
 • Lietu tiesības. Saistību tiesības.
 • Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.
 • Mantojuma tiesības; (palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība.
 • Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi.
 • Civilstāvokļa akti. Publiskās runas pamatprincipi.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām:
 • Mediācija – viens no domstarpību risināšanas veidiem.
 • NPAIS izmantošanas nozīme starpinstitūciju komandas darbā.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Informācijas avoti patstāvīgai normatīvo aktu un metodisko materiālu izpētei.

!!! Mācību dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pase un izglītības dokumenta kopijas, kā arī sertifikāti un apliecības par profesionālo pilnveidi.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki, kuri veiksmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Dalības maksa: EUR 30.00 dienā, kopā par kursu EUR 750.00.

Samaksas veids – ar pārskaitījumu, saskaņā ar saņemto rēķinu.

Pārskaitījumā obligāti jānorāda rēķina numurs.

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.[:]