Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide psihologiem. No 7. februāra.

Sākums: 09:00

Mācību datums:
07. februāris, 2023
Mācību beigu datums:
19. aprīlis, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
120 €
PVN:
25.2 €
Cena ar PVN:
145.2 €
Mērķa auditorija:
psihologi

[:lv]Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Mācību norise:

 • 2023.gada 7. februārī, plkst. 09:00 – 13:00
 • 2023. gada 14. februārī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 22. februārī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 27. februārī, plkst. 13:00 – 17:00;
 • 2023. gada 7. martā, plkst. 12:45 – 16:00;
 • 2023. gada 10. martā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023.gada 23. martā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023.gada 28. martā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023.gada 5. aprīlī, plkst. 08:45 – 13:00;
 • 2023. gada 19. aprīlī, plkst. 08:45 – 13:00.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173
(01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Tēmas:

 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši starptautiskajām normām un nacionālajiem tiesību aktiem.
 • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā.
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
 • Vardarbība pret bērnu.
 • Nepilngadīgais civilprocesā un kriminālprocesā.

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Dalībniekiem nodarbības laikā jānodrošina strādājošs mikrofons un videokamera!

Dalības maksa: EUR 120.00 + PVN, kopā: EUR 145.20

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību;
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma;
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā ieteicams nodrošināt videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv

[:]