Tiešsaistes mācības. Bērnu audzināšanas pieejas, kļūdas un risinājumi. 27.martā

Sākums: 13:00

Mācību datums:
27. marts, 2023
Mācību beigu datums:
27. marts, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
22 €
PVN:
4.62 €
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
pedagogi

[:lv]Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 akadēmisko stundu izglītības programmu

Tēmas:

 • Normatīvajos aktos iekļautās audzināšanas vadlīnijas, tikumi un uzdevumi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība.”
 • Ģimenes audzināšanas izmaiņas, tendences, riski un ieguvumi.
 • Audzināšanas ģimenē būtība, saturs, priekšmets, objektīvie faktori un subjektīvie nosacījumi. Vērtību sistēma ģimenē un paaudžu saikne.
 • Audzināšanas un socializācijas saikne, socializācijas būtība. Audzināšanas un socializācijas trūkumu (atkarības utt.) izpausmes un to iespējamā pārvarēšana. Marginalitāte kā negatīvās socializācijas sekas.
 • Audzināšanas stili ģimenē. Audzināšanas tipiskās kļūdas un to risinājumi.
 • Audzinātāju personības nozīme personības attīstības gaitā.
 • Pašaudzināšana kā viens no audzināšanas rezultātiem.
 • Kā mūsdienās cilvēkam iespējams atklāt savu potenciālu, integrēties sabiedrībā, būt konkurētspējīgam un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Programmas pasniedzēja: Ērika Lanka, Mag. paed., Mag.phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību norises laiks: no plkst. 13:00 – 16:00

Dalības maksa: EUR 22.00+ PVN. Kopā EUR 26.62

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai 15 min. pirms mācību sākuma.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

[:]