Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveides programma psihologiem. No 5.aprīļa.

Sākums: 09:00

Mācību datums:
05. aprīlis, 2023
Mācību beigu datums:
10. maijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
100 €
PVN:
21 €
Cena ar PVN:
121 €
Mērķa auditorija:
psihologi

[:lv]Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

24 stundu zināšamu pilnveides programmu

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Mācību norises datumi:

 • 2023. gada 5. aprīlī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 12. aprīlī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 18. aprīlī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 20. aprīlī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 9. maija, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 10. maija, plkst. 09:00 – 12:15.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu – 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Tēmas:

 • Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un gadījumos, kad bērni iesaistīti cilvēku tirdzniecībā:
  • Cilvēku tirdzniecību, kurā iesaistīti bērni, veicinošie faktori.
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un citi atbalsta veidi bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.
  • Pārskats par valsts un pašvaldību nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.
 • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanā

Norises vieta: tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Dalības maksa: EUR 100.00 + PVN. Kopā EUR 121.00

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību;
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma;
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā ieteicams nodrošināt videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv

[:]