Pirmsskolu personālam

ATPAKAĻ

Klātienes mācības. Lietvedības organizēšana izglītības iestādē. Pārvaldes dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības.Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti. Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un noformēšanas prasības.

Sākums: 10:00

Mācību datums:
01. septembris, 2021
Mācību beigu datums:
01. septembris, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
60.00 €
PVN:
12.6 €
Cena ar PVN:
72.6 €
Mērķa auditorija:

Mācību mērķis:  aktualizēt dalībnieku zināšanas  par lietvedības procesu iestādē, pārvaldes dokumentu sistēmu, to izstrādes un noformēšanas prasībām saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

2021.gada 21. oktobrī plkst. 10:00-16:00

Tēmas:

Lietvedība izglītības iestādē.

Dokumenta juridiskais spēks. Dokumentu noformēšanas vispārīgās prasības.

Dokumenta juridiskā spēka rekvizīti.

Dokumenta atvasinājumu veidi, to noformēšanas prasības, dokumentu atvasinājumu kopums.

Pārvaldes dokumentu sistēma.

Pārvaldes dokumentu noformēšanas prasības, rekvizīti, dienesta atzīmes.

Iestādes veidlapa, tās noformēšanas prasības.

Rīkojuma, izziņas un sarakstes dokumenta veidlapa.

Rīkojuma dokumenti. Rīkojumu veidi, noformēšanas prasības.

Rīkojums – administratīvais akts.

Izziņas atbilstība Administratīvā procesa likuma prasībām.

Mācībās apskatīsim konkrētu situāciju piemērus un klausītājiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem.

Izglītības iestādes darbību regulējošie iekšējie normatīvie akti.

Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanas un noformēšanas prasības.

2021.gada 21. oktobrī

Iekšējo normatīvo aktu veidi, to atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajam.

Iekšējā normatīvā akta sagatavošana, tā struktūra,

Iekšējā normatīvā akta noformēšana.

Iekšējā normatīvā akta izdošanas pamatojums.

Iekšējā normatīvā akta grozījumi.

Iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievietošana internetā.

Mācības vadīs –Mārīte Grebzde, Mag. paed., eksperte izglītības iestādes darba organizācijas un darba tiesību jautājumos, iestādes administratīvās vadības 25 gadu darba pieredze.

No 2005. gada vada kursus, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības izglītības un citu iestāžu darbiniekiem par iestādes pārvaldes dokumentu un iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un noformēšanu,  kā arī par Darba likuma normu piemērošanu, dibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem.

Nodarbību norises laiks:

20. oktobrī plkst. 10:00-16:00

21. oktobrī plkst 9:30-16:00

Dalības maksa dienā: EUR 36.00 + PVN. Kopā EUR 43.56

Dalības maksa divas dienas kopā: EUR 60.00 + PVN. Kopā EUR 72.56

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Ierasties klātienē tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Mācībās klātienē tiek uzņemti tikai dalībnieki:

  • kuri var uzrādīt Covid-19 derīgu sertifikātu;
  • kuri ir pārslimojuši ar Covid-19.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.